Kiedy będzie pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji? Znamy szczegóły

Głosowanie w Sejmie / PAP
Głosowanie w Sejmie / PAP

Jak wynika z przepisów, pierwsze posiedzenie nowej kadencji parlamentu będzie miało miejsce 12 listopada. Zostanie ono otwarte przez marszałka seniora, a w jego trakcie nowo wybrani parlamentarzyści złożą ślubowanie. Wybrani zostaną nowi marszałkowie obydwu izb, a premier złoży dymisję swojego rządu.

W związku z terminem, w którym dobyły się wybory (13 października), pierwsze posiedzenie nie może rozpocząć się później niż w ciągu 30 dni, a więc 12 listopada.

Pierwsze posiedzenie otworzy marszałek senior. Będzie to najstarszy spośród wybranych posłów. Najprawdopodobniej funkcję tę będzie pełnił Janusz Korwin-Mikke.

Przebieg pierwszego posiedzenia będzie bardzo uroczysty. Nowi parlamentarzyści złożą ślubowanie, a ponadto wybiorą nowych marszałków obydwu izb. Tymi czynnościami kieruje marszałek senior. Prezydent wygłosi także orędzie.

Premier z kolei złoży dymisję swojego rządu. Skład nowej Rady Ministrów poznamy w ciągu dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia.

Źródło: gosc.pl