Grzegorz Braun o sejmowej hipokryzji: „Głosowaliśmy przeciwko marszałek Witek i zagłosujemy przeciwko wicemarszałkom” [VIDEO]

Grzegorz Braun na mównicy sejmowej źródło: videosejm.pl

Grzegorz Braun z Konfederacji zarzucił największym ugrupowaniom sejmowym hipokryzję. Ich zmowa sprawiła, że Konfederacja nie ma swego wicemarszałka. 

Doczekaliśmy się pierwszego poselskiego wystąpienia Grzegorza Brauna. Zgromadzeni na sali plenarnej posłowie mogli usłyszeć słynne braunowskie „szczęść Boże”. Poza tym, przemówienie posła Konfederacji zawierało w sobie wiele cierpkich słów, a wszystko przez niesprawiedliwe potraktowanie tego stronnictwa.

– To będzie PO-PiS-owe prezydium. Z przystawkami oczywiście – powiedział poseł Braun.

Braunowi chodziło o to, że przez to, iż ostatnie wybory były wyjątkowe i do Sejmu dostały się wszystkie startujące komitety, to z szacunku do wyborców należałoby przyznać jedno miejsce w gronie wicemarszałków Konfederacji, tym bardziej, że PiS ma dwóch kandydatów. Konfederatom odmówiono jednak prawa do własnego przedstawiciela.

Co więcej – zanim PiS doszedł do władzy, istniała w polskim parlamencie taka praktyka, że wszystkie partie mające przedstawicielstwo w konwencie seniorów posiadają swoich wicemarszałków. Nawiązał do tego również Grzegorz Braun.

– Dobrym obyczajem tej izby przez poprzednie kadencje było włączanie do składu prezydium Sejmu tych, którym przypada w udziale zaszczyt zasiadania w konwencie seniorów.

Posłowie PiS zaczęli w tym momencie krzyczeć i zarzucać politykowi Konfederacji kłam. Grzegorz Braun przypomniał im więc, że ta zasada istniała przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy.

– To, że ta zasada została naruszona w minionej kadencji nie dziwi.

Ze względu na tę zmowę partii pookrągłostołowych przeciwko Konfederacji, partia ta głosowała przeciwko kandydatom na wicemarszałków, tak jak głosowała przeciwko marszałek Witek.

– Zagłosujemy przeciwko wicemarszałkom w tym składzie – zapowiedział Grzegorz Braun.

Poseł Konfederacji zaznaczył również, że sprzeciw wobec kandydatury marszałek Witek był przemyślaną akcją.

– Głosowaliśmy przeciwko marszałek Witek. Nie, nie pomyliliśmy się – powiedział polityk.

Prenumerata NCZ! z prezentem