Kolejny zbór protestancki „otwarty” na udzielanie „ślubów” gejom i lesbijkom

Para gejów/Obrazek ilustracyjny/Fot. Pixabay
Para gejów/Obrazek ilustracyjny/Fot. Pixabay

Kościoły protestanckie w Szwajcarii już oferują ceremonie dla par tej samej płci, chociaż małżeństwa cywilne mogą tam zawierać tylko pary heteroseksualne.

Kościół protestancki w Genewie (EPG) przyjął na swoim Konsystorzu w ub. czwartek 33 głosami za, 1 przeciw i 3 wstrzymującymi się, „rozszerzenie małżeństwa religijnego na pary tej samej płci”, a dodatkowo postanowił, że takie ceremonie będą identyczne ze ślubami par heteroseksualnych.

Emmanuel Fuchs, przewodniczący EPG wspiera taką decyzję, a Vanessa Trub, „pastor” Katechetycznego Szkolenia i Animacji (SCFA) protestanckiego Kościoła w Genewie mówi z kolei o otwartości, która nie może dyskryminować.

Ciekawe jak reformowani ewangelicy odeszli daleko od surowej dyscyplinie moralnej Jana Kalwina. Rzeczywiście niektóre kościoły ewangelicko-reformowane, wyrosłe na surowych zasadach kalwinizmu, stały się z czasem jednymi z najbardziej libertyńskich związków wyznaniowych.

Rewolucyjna decyzja EPG była zilustrowana na och stronach w internecie zdjęciem dwóch kobiet trzymających się za ręce. Idą zresztą „za ciosem” i już 3 grudnia społeczność LGBTI w Kościele protestanckim w Genewie zorganizuje konferencję na temat… homoseksualizmu w Biblii.

Ma być m. in. o „miejscu gejów w zborze protestanckim”. Do tej pory Konsystorz odmawiał udzielenia błogosławieństwa parom tej samej płci. Debata rozpoczęła się w 2017 r. i teraz już zborów kantonalnych w Szwajcarii odprawia „ceremonie ślubu”. Genewa, czyli miasto Kalwina i Zwinglego idzie jednak najdalej i będzie to „pełna ceremonia”. dla par osób tej samej płci. Ale miasto Calvin jako pierwsze posunęło się tak daleko, proponując ślubne błogosławieństwo.

Warto jednak pamiętać, że „małżeństwo” nie jest u reformowanych ewangelików żadnym sakramentem. W dodatku nawet łonie EPG miały się pojawić problemy w wielu parafiach, gdzie „wymiana opinii była czasami bardzo trudna i pokazuje zamieszanie wśród ludzi, którzy mają inne zdanie”.

W Szwajcarii pary homoseksualne mogą formalizować związek przez zarejestrowany konkubinat. Federacja Kościołów Protestanckich w Szwajcarii (FEPS) wspiera jednak otwarcie instytucji cywilnego małżeństwa dla par tej samej płci. Parlament ma ma omawiać ten problem podczas sesji wiosennej w 2020 roku.

Źródło: Le Point