To robota ambasador Mosbacher? Polskie firmy kończą współpracę z Huawei. Chińczycy zaskoczeni

Huawei. fot. Twitter
Huawei. fot. Twitter

Operator sieci Plus zerwał umowę z Huawei. Od współpracy z Chińczykami odstąpiła też Asseco.

Polkomtel (grupa Polsat) odstąpił od umowy z Huawei. Kontrakt dotyczył przygotowania i wdrożenia platformy informatycznej BES oraz jej dalszego wsparcia i rozwoju.

– Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego – przekonywał w oficjalnym komunikacie operator Plusa.

Polkomtel zamierza teraz wystąpić z roszczeniami wobec Huawei.

Chińczycy taką decyzją są zaskoczeni. Huawei twierdzi, że projekt jest w zaawansowanym stadium realizacji i chce dokończyć przedsięwzięcie.

Huawei zaznacza, że „przedłużenie harmonogramu projektu, które zostało wspólnie uzgodnione przez strony, spowodowane było przede wszystkim znaczącym poszerzeniem zakresu prac”.

Dla Huawei to kolejny problem. W listopadzie od umowy z Chińczykami odstąpiło również giełdowa spółka informatyczna Asseco.

Również Asseco zarzuciło Chińczykom naruszenie umowy. Huawei zwróciło już Asseco większość pieniędzy.

Źródło: Wirtualne Media

Comments are closed.