Łemkowie chcą upamiętnić 100. rocznicę powstania Narodowej Republiki Łemków tablicą. Sprawę blokuje Instytut Pamięci Narodowej

Chyża, czyli chata łemkowska Źródło: Wikipedia

Olena Duć-Fajfer, polska działaczka społeczna, poetka i naukowiec narodowości łemkowskiej, napisała, w imieniu Stowarzyszenia Łemków, list otwarty do władz IPN. Stowarzyszenie chce uczcić 100. rocznicę historii ich państwowości tablicą pamiątkową.

5 grudnia 1918 roku ok. 500 delegatów ze 130 łemkowskich wiosek proklamowało Ruską Narodową Republikę Łemków. „Państewko” nie ostało się długo, ale jest ważnym momentem w historii Łemków. Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś ciągotki separatystyczne – pod tym względem Łemkowie, tak jak Tatarzy, czy Kaszubi, przypominają raczej Lapończyków. Proklamacja była jednak ważna, ponieważ zintegrowała Łemków i wzmocniła ich poczucie własnej tożsamości.

Instytut Pamięć Narodowej blokuje możliwość upamiętnienia tej rocznicy tak, jakby obawiał się buntu tych kilku tysięcy żyjących obecnie na terenie Rzeczypospolitej Łemków.

List otwarty do władz IPN

Olena Duć-Fajfer napisała, w imieniu Stowarzyszenia Łemków, list otwarty w tej sprawie do dra Jerzego Szarka i dra Adama Siwka.

„W powołaniu na prawa gwarantowane nam przez Konstytucję RP oraz Ustawę z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym występujemy do władz Instytutu Pamięci Narodowej o zmianę stanowiska w kwestii upamiętnienia miejsca wiecu społeczności łemkowskiej z dnia 5 grudnia 1918 r. w miejscowości Florynka” – napisała działaczka.

„W naszym piśmie zwróciliśmy się z prośbą o wydanie pozwolenia na ulokowanie w historycznym miejscu, gdzie 5 grudnia 1918 r odbył się wiec ok. 500 delegatów ze 130 wsi łemkowskich, tablicy upamiętniającej w języku łemkowskim oraz w języku polskim” – czytamy dalej w liście.

Petycja ws. tablicy pamiątkowej

Stowarzyszenie stworzyło również petycję, w której można wyrazić poparcie dla ich działań. Ci, którzy nie zgadzają się z Oleną Duć-Fajfer, również mogą wyrazić swoją opinię, ponieważ na stronie petycji udostępniono kontakt do niej.

Źródło: petycjeonline.com