REKLAMA

Sejmowa komisja ds. służb specjalnych na piątkowym posiedzeniu zajmie się wnioskiem premiera o odwołanie z funkcji szefa Służby Wywiadu Wojskowego Andrzeja Kowalskiego. Posłowie mają też zaopiniować kandydata na jego następcę – Marka Łapińskiego.

Z wnioskiem o opinię o odwołaniu Kowalskiego do komisji zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z prawem do odwołania i powołania szefów służb potrzebne są opinie prezydenta, sejmowej komisji ds. służb specjalnych oraz Kolegium ds. służb specjalnych, którym, kieruje premier. Opinie te są wymagane, ich treść nie jest jednak wiążąca dla powołującego – Prezesa Rady Ministrów.

Wniosek o odwołanie i powołanie nowego szefa służby składa do premiera minister obrony narodowej.

REKLAMA

Gen. bryg. Andrzej Kowalski jest szefem SWW od lutego 2016, wcześniej – od połowy listopada 2015 był pełniącym obowiązki szefa SWW.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem

Gen. bryg. Straży Granicznej Marek Łapiński jest wiceministrem obrony narodowej od stycznia 2018 r. wcześniej był komendantem głównym Straży Granicznej (2015–18). Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Urzędzie Ochrony Państwa, Inspekcji Celnej i w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

(PAP)

REKLAMA