Alimenty rosną na potęgę! Ponad 11 miliardów złotych rodzice nie zapłacili dzieciom

Foto: Pixabay

Prawie 289 tys. informacji o niepłaconych alimentach znajduje się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Długi alimentacyjne wynoszą już 11,5 mld zł.

W ciągu roku gminy dopisały prawie 25 tys. nowych osób mających długi alimentacyjne. Najwięcej dzieci bez tego wsparcia jest na Śląsku.

Alimentów nie płaci swoim dzieciom prawie 289 tys. rodziców. Zgromadzili oni w sumie 11,5 mld zł długów wobec dzieci i państwa. Jak pokazuje aktywność gmin przekazujących „alimenciarzy” do BIG, dłużników ciągle ich przybywa. Tylko w ciągu ostatniego roku samorządy, które wyręczają niesolidnych rodziców, wypłacając świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, wpisały do BIG InfoMonitor 24.779 osób. Średni dług alimentacyjny przypadający na osobę wynosi 39.689 zł.

Według szacunków, świadczeń od rodziców nie otrzymuje ok. 1 miliona dzieci. Coraz mniej dzieci otrzymuje też jakiekolwiek wsparcie. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że w I kw. br. gminy wypłacały miesięcznie z Funduszu Alimentacyjnego 241 tys. świadczeń. W 2008 r., po uruchomieniu Funduszu Alimentacyjnego, było to 288 tys. i liczba ta przez cztery lata rosła. Rekord – 339,5 tys. dofinansowanych osób, padł w 2013 r., później liczby zaczęły maleć. W 2018 r. świadczenia otrzymywało 260 tys. dzieci, na początku tego roku już 19 tys. mniej.

– Przyczyną zmniejszenia liczby świadczeń jest przede wszystkim brak podwyżki kryterium dochodowego. W sytuacji gdy wynagrodzenia, również te najniższe rosły. Pozwalający skorzystać z pomocy Funduszu próg dochodowy od października tego roku po raz pierwszy w historii działania FA poszedł w górę o 75 zł. Obecnie, gdy nie udaje się wyegzekwować alimentów od rodzica, o świadczenia od państwa może się ubiegać opiekun. Jego zarobki po podzieleniu na liczbę domowników mogą jednak dawać więcej niż 800 zł netto na osobę. Kryterium jest wymagające dla matek wychowujących samodzielnie jedno dziecko. Przy planowej na przyszły rok minimalnej płacy, nie będzie miała szans na uzyskanie pomocy Funduszu – wskazuje Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor.

Spośród 289 tys. dłużników alimentacyjnych większość nie płaci od lat. W największym stopniu problem ten dotyka Śląska, który zamieszkuje 37.494 alimenciarzy, Mazowsza – 30.767, Dolnego Śląska – 28.663 oraz Wielkopolski – 22.184.

Na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku długi alimentacyjne przekraczają już miliard złotych. Jeśli chodzi o rekord na rodzica to padł on na Lubelszczyźnie, gdzie nieopłacona kwota alimentów na osobę wynosi 44.625 zł.

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Comments are closed.