PiS oszczędza na chorych na raka. Wbrew prawu!

Pacjentka spłonęła na stole operacyjnym w szpitalu w Bukareszcie. Foto: print screen z YouTube/gs24.pl
Pacjentka spłonęła na stole operacyjnym w szpitalu w Bukareszcie. Foto: print screen z YouTube/gs24.pl

Rząd szuka oszczędności. Na celowniku PiS znalazły się nawet leki dla walczących z nowotworami.

W Polsce ok. miliona osób choruje na nowotwory. Tymczasem prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nagle wydał rozporządzenie w zakresie refundacji leków dla tych osób.

Sytuacja jest o tyle szokująca, że nie miał on do tego prawa!

Centrum im. Adama Smitha alarmuje, iż prawo w Polsce nie przewiduje wśród kompetencji prezesa NFZ uprawnienia do kształtowania cen maksymalnych leków kupowanych przez szpitale w ramach organizowanych przetargów.

Tym samym nie posiada on delegacji ustawowej do wydawania zarządzeń ustanawiających ceny maksymalne.

Prezes NFZ nie może wydawać zarządzeń w zakresie określenia górnej granicy wysokości konkretnych leków lub ich substancji czynnych.

Natomiast zgodnie z nowymi przepisami refundacja nie obejmie tych leków, w których substancja czynna jest wg NFZ wyższa niż 110 proc. średniego kosztu ich rozliczenia.

– Metoda obliczania tego kosztu przez NFZ jest oparta na niejasnych i nieujawnionych metodach oraz problematycznej wiarygodności statystyki publicznej dotyczącej usług zdrowotnych, będącej punktem wyjścia do obliczeń. Aktualne brzmienie przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontroli kosztów rozliczania substancji czynnej leków o więcej niż 10 proc. jest niezgodne z porządkiem prawnym w Polsce oraz ma destrukcyjny wpływ na praktykę funkcjonowania szpitali w naszym kraju – alarmują autorzy raportu CAS.

– Znowelizowane prawo o zamówieniach publicznych wyraźnie stwierdza, że cena nie powinna być głównym wyznacznikiem udzielenia zamówienia publicznego, w tym również na dostawę leków. Narodowy Fundusz Zdrowia nie podporządkował się tej istotnej nowelizacji przepisów dotyczących także zamówień leków przeciw nowotworom – podkreślają eksperci Centrum.

Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2016 roku choroby nowotworowe wykryto u ponad 164 tys. Polaków, z których 100 tys. zmarło. W porównaniu do 2014 roku było o 5 tys. więcej zachorowań oraz o 4 tys. więcej zgonów.

W Polsce wzrasta liczba pacjentów onkologicznych, których w 2016 roku było 990 tys. wobec 1 mln żyjących obecnie z rozpoznaną w ostatnich 15 latach chorobą nowotworową.

Źródło: Centrum im. Adama Smitha

Comments are closed.