Gigantyczna kara dla Banku Millenium! Wprowadzał w błąd klientów

Bank Millenium
Bank Millenium Foto: PAP

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium. Urząd nałożył na Bank Millenium ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd.

Chodzi o skutki wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i zniechęcanie przez Bank Millenium klientów do dochodzenia roszczeń.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że bank nie respektował wyroków sądów, które uznawały za niedozwolone klauzule dotyczące opłat za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego kredytów odnoszących się do franka szwajcarskiego.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego było zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego np. na 95 czy 100 proc. wartości nieruchomości. Opłaty z tego tytułu okazały się szczególnie uciążliwe dla osób mających kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego. Po wzroście kursu franka okazało się, że kredytobiorcy płacili składki nawet wtedy, gdy spłacili już ubezpieczoną część kredytu.

W takiej sytuacji wielu konsumentów zdecydowało się pójść do sądów. Te po analizie umów kredytowych uznawały, że banki bezprawnie pobierały składki z tytułu ubezpieczenia. Powodem były niedozwolone postanowienia w umowach.

Jak informuje UOKiK: „Sprawa dotyczy dwóch klauzul określających, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o CHF. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych. Jednak Bank Millennium odpisywał na reklamacje klientów, że wpis nie ma znaczenia w ich sytuacji, tylko dla przyszłych umów”.

Sąd zgodził się z UOKiK, że odpowiedzi Banku Millenium wprowadzały konsumentów w błąd i mogły ich zniechęcać do dochodzenia swoich praw.

Wyrok sądu nie jest prawomocny.

Źródło: UOKiK