Komisja Europejska występuje do TSUE. „Jeśli przyjmą wniosek, nastąpi zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN”

Łańcuch sędziowski - zdj. ilustracyjne / Fot. PAP
Łańcuch sędziowski - zdj. ilustracyjne / Fot. PAP

Komisja Europejska zdecydowała w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) o środki tymczasowe ws. przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego wobec polskich sędziów.

Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, nastąpi zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Kolegium postanowiło upoważnić służby prawne do wystąpienia o środki tymczasowe do Trybunału Sprawiedliwości związane z procedurą o naruszenie prawa UE, zainicjowaną przez KE w sprawie reżimu dyscyplinarnego dla polskich sędziów – powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz Nicolas Schmit.

KE 10 października 2019 r. zdecydowała o skierowaniu skargi do TSUE w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce, „aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną”.

Jak uzasadniała, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W jej skład wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa. KRS z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Źródło: PAP