Polska była ofiarą II wojny światowej? Zobacz co sądzą na ten temat obywatele poszczególnych krajów

28 sierpnia 1944. Gmach Prudentialu (wybudowany w latach 1931-1933 w stylu art déco) trafiony przez 2-tonowych pocisk z moździerza
28 sierpnia 1944. Gmach Prudentialu (wybudowany w latach 1931-1933 w stylu art déco) trafiony przez 2-tonowych pocisk z moździerza "Karla". Widok z dachu domu przy ul. Kopernika 28.

97 proc. Brytyjczyków określiło Polskę i jej mieszkańców jako ofiary II wojny światowej. Podobny pogląd wyraziło 88 proc. Francuzów i po 85 proc. respondentów z Włoch i Niemiec. To wyniki ogólnoeuropejskiego badania koordynowanego przez agencję badawczą United Surveys.

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a także 110. rocznicą urodzin Ireny Sendlerowej, polskiej działaczki społecznej, uhonorowanej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie od Holocaustu ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, agencja badawcza United Surveys sprawdziła, jak postrzegana jest Polska i Polacy w kontekście II wojny światowej. W najważniejszych krajach Unii Europejskiej: Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech i Włoszech oraz w Polsce.

Jak odpowiedzieli na pytanie o to, czy we wrześniu 1939 r. Niemcy i Związek Radziecki napadły na Polskę? Twierdząco – 68 proc. badanych mieszkańców Włoch, 67 proc. Francji i Niemiec, 79 proc. Brytyjczyków oraz 92 proc. Polaków. Najwięcej odpowiedzi „zdecydowanie tak”, oprócz mieszkańców Polski (79 proc.), udzielili mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa – 40 proc. Przekonanych do tego stwierdzenia jest również 36 proc. Niemców, 31 proc. Włochów i co piąty obywatel Francji.

United Surveys przypomina, że Polacy stanowią najliczniejszą reprezentację osób, którym przyznane zostało najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne, nadawane nie-Żydom. Mowa oczywiście o medalu: Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Ze stwierdzeniem, że Polacy ryzykowali własnym życiem, aby ratować Żydów przed Zagładą zgadzają się niemal wszyscy mieszkańcy Polski (98 proc.), a także 90 proc. badanych pochodzących z Wielkiej Brytanii. Wśród niemieckich respondentów, ogólny odsetek takich odpowiedzi wyniósł 73 proc. Natomiast we Francji twierdząco na to pytanie odpowiedziało 70 proc., a we Włoszech 63 proc.

Polska ofiarą wojny?

Czy Polska i Polacy byli ofiarami wojny? Agencja badawcza zauważa, że w kontekście niedawnych doniesień medialnych na świecie, na temat roli Polski w rozpoczęciu II wojny światowej, odpowiedzi na to pytanie są bardzo interesujące.  Jak wynika z sondażu, w żadnym z badanych krajów odsetek odpowiedzi twierdzących nie spadł poniżej poziomu 85 proc. Wszyscy badani Polacy (94 proc. zdecydowanie) i 97 proc. Brytyjczyków (65 proc. zdecydowanie) określiło, że nasz kraj był poszkodowany. Podobny pogląd wyraziło 88 proc. Francuzów i po 85 proc. respondentów z Włoch i Niemiec.

United Surveys przypomina, że przegrana Niemiec, czyli głównych inicjatorów wybuchu II wojny światowej, a wygrana Rosji, Wielkiej Brytanii, USA oraz państw sojuszniczych, otworzyły drogę do wyzwolenia całej Europy spod jarzma nazizmu. Po kilku latach od zakończenia wojny powstał mur berliński i rozpoczęła się zimna wojna.

W kontekście tych historycznych faktów, 80 proc. respondentów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa uważa, że Związek Radziecki walcząc przeciwko Niemcom podbił Europę Środkową i Wschodnią. Podobne zdanie na ten temat ma po 77 proc. Francuzów i Niemców oraz trzech na czterech mieszkańców Włoch, a w Polsce odsetek odpowiedzi twierdzących wyniósł 87 proc.

Koordynatorem projektu badawczego, pt. „Percepcja Polski i Polaków w kontekście II wojny światowej”, była agencja badawcza United Surveys OU. Projekt objął największe państwa europejskie – Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy oraz Polskę. Dane zostały zebrane przez firmy badawcze z poszczególnych krajów, a ich agregowaniem i analizą zajął się zespół koordynujący United Surveys.

Źródło: PAP