Abonament RTV. Ruszyli kontrolerzy Poczty Polskiej i NIK

Abonament RTV Foto: Pixabay
Abonament RTV Foto: Pixabay

Kontrolerzy ruszyli w teren ściągać z Polaków haracz. Kontrole opłacania abonamentu nie ominą osób, które wyrejestrowały odbiornik telewizyjny lub nie zgłosiły się na poczcie.

Kontrole opłacania abonamentu prowadzą specjalnie powołani pracownicy Poczty Polskiej oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli.

Do naszych drzwi zapukają kontrolerzy Poczty Polskiej. Jak informuje NIK, kontrole opłat abonamentu prowadzone przez izbę dotyczą instytucji publicznych lub wydatkujących publiczne pieniądze. Są „dodatkowym elementem innych kontroli, a nie podstawowym zadaniem kontrolerów”.

Według najnowszych danych KRRiT, tylko 31 proc. gospodarstw domowych opłaca abonament radiowo-telewizyjny. Z 96,4 proc. posiadaczy odbiorników tylko połowa zarejestrowała telewizor lub radio.

Jeśli kontrolerzy udowodnią, że ktoś nie płaci abonamentu, mogą wystawić mandat. Aby udowodnić brak opłaty, kontroler musi wejść do domu i zidentyfikować nieopłacany odbiornik.

Nie ma obowiązku wpuszczania osoby kontrolującej do środka. Nawet jeśli wylegitymowała się ona jako uprawniona do przeprowadzenia kontroli. Artykuł 50 Konstytucji RP zapewnia nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie może nastąpić jedynie na podstawie decyzji sądu lub prokuratora. Wolno to jednak zrobić tylko policji, prokuratorowi lub upoważnionemu pracownikowi skarbówki oraz osobie działającej na mocy decyzji sądów rodzinnych. Wszyscy funkcjonariusze muszą stosować się do przepisów kodeksu karnego (art. 219), który reguluje metody i sposoby przeprowadzania przeszukania w domu.

Najwyższy wymiar kary za niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność miesięcznej opłaty, czyli 681 zł. W zeszłym roku kontrolerzy ukarali 10 tys. osób, co przyniosło dodatkowe 6,5 mln zł.

Obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych i radiowych wynika z Ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych oraz Rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Zgodnie z przepisami, każdy posiadacz odbiornika jest zobowiązany do jego rejestracji w ciągu 14 dni od zakupu i regularnego opłacania abonamentu.

Wysokość opłat

Poczta Polska ustaliła wysokość opłat abonamentowych w 2020 roku. Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł. Jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł.

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł. Jeśli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł.

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2020 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki, o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem. Musi zapłacić w terminie do dnia 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Zniżki w abonamencie

Oprócz zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, przewidziano kilka wyjątków, w których użytkownicy zwolnieni są z płacenia abonamentu RTV. Są to:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych muszą przedstawić w placówce pocztowej dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie. Wzór można pobrać na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Brak płatności za abonament RTV obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dopełniono formalności.

Kara na raty

Jeśli okaże się, że użytkownik nie opłacił abonamentu, nakładana jest na niego kara w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty (681 zł). Jeśli natomiast sprzęt jest zarejestrowany, jednak zaprzestano regulować opłatę, trzeba liczyć się z wezwaniem do zapłaty. Regulujemy niezapłacone składki od momentu zarejestrowania odbiornika wraz z odsetkami.

KRRiT dopuszcza możliwość umorzenia lub rozłożenia zaległości w płatnościach na raty, „jeśli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe”. Stosowny wniosek można złożyć drogą elektroniczną, osobiście lub drogą pocztową.

Źródło: poczta-polska.pl

4 KOMENTARZE

  1. z tym NIK, to chyba żart/pomyłka. NIK to może sprawdzać jak przedsiębiorstwa Poczta ściąga abonament tv, który zapewne jest uznany za środek publiczny itp, ale nie chodzić po mieszkaniach….

  2. Co za zjeby w tych redakcjach…od kilku dni w sieci sa dostepne oficjalne stanowiska NIK i POCZTY o tym ze zadni pracownicy tych instytucji nie chodza po domach….a pojeb..ne gazeciny wciaz swoje. A potem zdziwienie ze ktos chodzi po domach i okrada ludzi.

Comments are closed.