Tak policjanci potwierdzają przestrzeganie kwarantanny przez osoby nią objęte [VIDEO]

W weekend doszło w Katowicach do gangsterskich porachunków. Foto: lubuska.policja.gov.pl
W weekend doszło w Katowicach do gangsterskich porachunków. Foto: lubuska.policja.gov.pl
REKLAMA

Osoby objęte kwarantanną są kontrolowane przez policję. Oto jak wygląda taka procedura w praktyce.

Ze względów bezpieczeństwa policjanci nie odwiedzają domów osób objętych kwarantanną.

Najczęściej najpierw nawiązany jest kontakt telefoniczny, a następnie obecność takiej osoby lub osób – z bezpiecznej odległości – potwierdza specjalnie w tym celu wysłany patrol.

REKLAMA

Między innymi z tego powodu do akcji kierowani są funkcjonariusze znający dany teren i jego mieszkańców.

Policja zapewnia, że przeszli oni odpowiednie przeszkolenie i są wyposażeni w indywidualne środki ochrony. Dzięki temu, w razie konieczności podjęcia interwencji wobec osoby objętej kwarantanną, zminimalizowane jest ryzyko rozprzestrzenienia wirusa na kolejne osoby.

Policjanci dokonują regularnych kontroli i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o objęciu kwarantanną stosuje się do postanowień tej decyzji.

Jeśli okaże się, że nie, to informacja o naruszeniu warunków kwarantanny trafia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który może nałożyć na taką osobę karę grzywny w wysokości nawet 5000 zł.

Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynieść nawet 500 zł.

REKLAMA