Oddolne zbiórki finansowe na walkę z koronawirusem podlegają… opodatkowaniu

Urząd skarbowy i pieniądze.
Foto: archiwum nczas.com

Pieniądze ze zbiórek publicznych mają wspierać zakup sprzętu medycznego i środków ochronnych dla lekarzy i szpitali w walce z epidemią koronawirusa. Portal Prawo.pl zauważa, że zarówno darczyńcy, jak i obdarowani powinni zdawać sobie sprawę, że dobroczynność ta wiąże się ze skutkami podatkowymi.

Crowdfunding – czyli finansowanie społecznościowe, jak każdy przepływ pieniędzy, wywołuje określone konsekwencje. Należą do nich podatki, których forma i wysokość zależy od wielu czynników.

Podatki od finansowania typu donacyjnego, gdzie przekazujemy darowiznę na określony cel, różnią się od podatków typu udziałowego, gdy w zamian za dobroczynność otrzymujemy coś w zamian, np. udziały. Skutki dotyczą różnych podatków: dochodowego, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych – zauważa Prawo.pl.

Wiele zależy od statusu osoby pozyskującej środki finansowe. Cytowany przez portal dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy i autor książki „Zasady opodatkowania finansowania społecznościowego” wyjaśnia, że w crowdfundingu typu donacyjnego środki pieniężne otrzymywane przez osoby fizyczne podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Jeśli natomiast zbierającymi są osoby prawne, pozyskane środki podlegają podatkowi dochodowemu. W tym drugim przypadku niektóre podmioty będą mogły skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego – zauważa ekspert.

Prawo.pl informuje, że konsekwencje podatkowe dotyczą również darczyńców. Jeśli podmiotem zbierającym środki jest organizacja pożytku publicznego, osoba wspierająca będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej.

Cytowani przez portal eksperci przypominają, że Ustawa o PIT pozwala odliczyć od dochodu określoną wartość przekazanych darowizn (do limitu 6% kwoty dochodu w roku podatkowym). Gdy natomiast podmiot wspierający jest przedsiębiorcą, wpłata na rzecz danego przedsięwzięcia z zamiarem uzyskania w zamian obiecanych produktów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów, względnie wydatek na środek trwały.

Źródło: Komunikat prasowy/prawo.pl