Zaskakujące wyniki badań. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia ZUS

ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP
ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP
Prenumerata Najwyższego Czasu!

Zaskakujące wyniki badań opinii społecznej. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia ZUS.

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie ocenia ponad połowa Polaków, krytykuje – jedna trzecia – wynika z marcowego badania CBOS, w którym respondenci pytani byli o ocenę działalności instytucji publicznych. W ostatnim półroczu notowania ZUS wyraźnie się poprawiły i są obecnie rekordowo dobre.

Działalność ZUS pozytywnie ocenia 53 proc. badanych – o 11 punktów procentowych więcej niż pół roku temu, a krytykuje ją – 32 proc. (5 punktów procentowych mniej).

Pracę instytucji najlepiej oceniają starsi respondenci, zwłaszcza mający 65 lat i więcej. Z kolei osoby poniżej 45 lat relatywnie często ją krytykują. Bardzo wysoki odsetek niezadowolonych z działalności tej instytucji notuje się także wśród prywatnych przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej.

W badaniu pytano też o ocenę działalności m.in. parlamentu, prezydenta, a także samorządów, policji, sądów i prokuratury. Sondaż wykonano od 5 do 15 marca na reprezentatywnej próbie 919 mieszkańców Polski.

W raporcie podsumowującym badanie zaznaczono, że w trakcie realizacji sondażu sytuacja w kraju zmieniała się dynamicznie w związku z wprowadzeniem nadzwyczajnych środków prewencyjnych związanych z epidemią koronawirusa. Stąd też respondenci udzielający odpowiedzi w ostatnich dniach trwania badania robili to w innych okolicznościach niż ci, którzy odpowiadali jako pierwsi.

Z tego powodu przedstawione wyniki trzeba traktować z pewną ostrożnością – zauważono.

Źródło: PAP

Comments are closed.