Nowe opracowanie „Tarczy antykryzysowej”! Deregulacja, zawieszenie podatków i zniesienie podatków na leki!

MisesTarcza
MisesTarcza
REKLAMA

Moda na tarcze trwa. Podczas, gdy Mateusz Morawiecki prezentuje niejasną i niedopracowaną „Tarczę Antykryzysową” a NBP okrada Polaków dodrukowując pieniądze (zwykły człowiek nie może tego zrobić!) – wolnorynkowy Instytut Edukacji Ekonomicznej codziennie publikuje artykuły wyjaśniające, co złego robi nam państwo, a dziś zaprezentował… swoją Tarczę Antykryzysową!

Jakie są jej zalecenia? Czy opłaca nam się znieść składki ZUS, znieść podatki, finansować rekompensaty z powodu kryzysu?

Najważniejsze zalecenia można streścić trzema hasłami: potrzebujemy deregulacji; zmniejszenia wydatków publicznych i podatków oraz konserwatywnej i ostrożnej polityki pieniężnej. Szczegółową, choć wciąż niezupełną, listę zaleceń przedstawiono w tej prezentacji.

REKLAMA

MisesTarcza

Nowa książka prof. Chodakiewicza!

Jak pisze autor raportu, dyrektor Mateusz Benedyk:

W Polsce nastąpił silny spadek produkcji wymuszony koniecznością zostania w domu i unikaniem dużych skupisk ludzi. Odpowiednia polityka gospodarcza powinna zachęcać do skupienia obecnych skromnych sił wytwórczych do produkcji najbardziej potrzebnych dóbr i usług. Nie powinna jednocześnie zwiększać obciążeń kurczącego się prywatnego sektora – obecnie ciężar utrzymania państwa spada na mniejszą niż wcześniej liczbę producentów. Każdy wzrost wydatków państwa, nowy dług publiczny, kreacja nowego pieniądza stanowią dodatkowe obciążenie dla osłabionego już sektora wytwórczego.

Należy skoncentrować się na zmniejszaniu obciążeń administracyjnych i fiskalnych, aby dostępne czynniki produkcji mogły przynieść jak największą liczbę potrzebnych całemu społeczeństwu produktów.

 

Opracowano także „mapę”, która przedstawia założenia opisane przez nas w prezentacji. Ilustracja jest dostępna w tym miejscu.

REKLAMA