GIS ostrzega: uwaga na „przeciwwirusowe” produkty

Foto: Pixabay
REKLAMA

Pojawia się coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-Cov-2. Wiele z nich dotyczy suplementów diety. GIS ostrzega przed korzystaniem z takich ofert.

Informacje na temat żywności mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości środka spożywczego, składu, ilości – informuje Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak podaje, suplementy diety stanowią skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Ich celem jest uzupełnienie normalnej diety. Nie przechodzą one badań klinicznych i nie posiadają potwierdzonego w badaniach działania farmakologicznego.

REKLAMA

Informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta. Dlatego też znakowanie, prezentacja i reklama nie mogą przypisywać jakiemukolwiek środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób ludzi bądź też odwoływać się do takich właściwości – czytamy na stronie GIS.

Właściwości lecznicze może wykazywać tylko produkt leczniczy. Jego definicję zawiera ustawa – Prawo farmaceutyczne: „produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne” .

Wskazywanie w oznakowaniu, prezentacji czy reklamie środków spożywczych, w tym suplementów diety na ich właściwości lecznicze, jak np. działanie przeciwwirusowe, leczenie grypy, ochrona przed zarażeniem SARS-Cov-2, leczenie infekcji COVID-19, stanowi naruszenie prawa i nie znajduje oparcia w medycynie opartej na faktach – zastrzega GIS.

Źródło: GIS

REKLAMA