15 lat temu zmarł święty Jan Paweł II. „Pomódlmy się o 21:37 o ustanie epidemii koronawirusa”

Jan Paweł II.
Jan Paweł II Źródło: Wikipedia

2 kwietnia 2005 roku zmarł papież Polak, święty Jan Paweł II. Jego pontyfikat przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Po śmierci papież w specjalnej, przyśpieszonej procedurze został najpierw kanonizowany, a później beatyfikowany.

To był pracowity pontyfikat

Podczas swej ponad 26-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił: 14. encyklik. 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów (w tym 5 Polaków) i 2,5 tys. biskupów; wyświęcił ponad 2 tys. księży, kanonizował 478 świętych (w tym 10 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków). Przewodniczył 5 posiedzeniom plenarnym kolegium kardynalskiego, 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ok. 1400 osobistości politycznych oraz wygłosił ok. 4 tys. przemówień (w tym 2,5 tys. za granicą).

Kard. Dziwisz zachęca, by za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlić się o 21:37 o ustanie pandemii koronawirusa

Były osobisty sekretarz Jana Pawła II w czwartek rano odprawił mszę św. w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

Jak mówił w homilii w tym trudnym czasie zagrożenia, niepewności, cierpienia dotkniętych chorobą, lęku o los najbliższych oraz ogromnego trudu wszystkich stojących na pierwszej linii walki z epidemią, szukamy punktów oparcia i drogowskazów.

– Szukamy zrozumienia tego, co przeżywamy. Szukamy nadziei. Jako uczennice i uczniowie Jezusa, w Nim samym pokładamy ostateczną nadzieję. On Jezus Chrystus, on nas przeprowadzi przez ciemną dolinę, w jakiej znalazł się cały świat – mówił kard. Dziwisz.

Dodał, że Jezus pomaga nam przez samarytańską posługę lekarzy i pielęgniarek oraz wszystkich, którzy w tych dniach nie przestają pełnić służby w społeczeństwie.

– Dziś w tym miejscu wspieramy ich wszystkich naszą wdzięczną modlitwą – powiedział.

Podkreślił, że programem pontyfikatu Jana Pawła II był Jezus Chrystus.

– Programowe słowa pontyfikatu świętego papieża „Nie lękajcie się!” – nabierają dziś nowego znaczenia w obliczu zagrożenia, przed jakim stanął świat i my wszyscy. Sam lęk nam nie pomoże. Pomoże nam nadzieja, nadzieja złożona w Bogu – mówił kardynał.

– Pomoże nam osobista i zbiorowa solidarność ze wszystkimi, niezależnie od podziałów, które nas tak bardzo oddaliły i oddalają od siebie w dzisiejszej Polsce. Bierzmy przykład z Jana Pawła II. On wszystkich szanował, nikogo nie poniżał, z nikim nie walczył, o nikim źle nie mówił. Czy stać nas na taką samą, dalekowzroczną postawę? – dodał.

Przypomniał, że gdy piętnaście lat temu Jan Paweł II odchodził, osoby stojące przy jego łożu ze łzami w oczach śpiewały hymn „Ciebie, Boże wysławiamy”.

– Dziękowaliśmy i nadal dziękujemy Bogu za tego niezłomnego świadka wiary – mówił.

Kard. Dziwisz apelował wcześniej, by w 15. rocznicę śmierci papieża o g. 21.37 zapalić w oknach świece i za wstawiennictwem św. Jana Pawła II modlić się o ustanie pandemii koronawirusa.

Źródło: PAP

Comments are closed.