Tarcza antykryzysowa. Jak skorzystać? Czy można korzystać z kilku świadczeń jednocześnie?

Tarcza antykryzysowa.
Tarcza antykryzysowa - zdjęcie ilustracyjne. / foto: gov.pl

W związku z pandemią koronawirusa i zamknięciem wielu przedsiębiorstw rządzący rzucili przedsiębiorcom betonowe koło ratunkowe, którym jest tarcza antykryzysowa. Część osób z pewnością jednak na niej skorzysta, nawet jeżeli nie będzie to pomoc tak wymierna, jak byśmy chcieli. Czy można korzystać z kilku świadczeń jednocześnie?

Tarcza antykryzysowa to niezbyt udany pomysł rządu PiS na pomoc przedsiębiorcom, którym wcześniej sam zaszkodził zamrażając gospodarkę. Obecnie szykujemy się już do kolejnej aktualizacji, a sam przewodnik po tym jak z niej skorzystać jest dłuższy od samej ustawy. Pojawia się też pytanie, czy można korzystać z kilku świadczeń jednocześnie.

Tarcza antykryzysowa – jak skorzystać?

Tarcza antykryzysowa przewiduje cały szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, z których ci będą mogli skorzystać po wypełnieniu odpowiednich wniosków. Sama pomoc jednak także nie jest przeznaczona dla wszystkich, a z poszczególnych rozwiązań można skorzystać pod pewnymi warunkami.

Rozliczenie straty PIT i CIT z ubiegłym rokiem

to jedna z najważniejszych zmian. Rozliczenie to daje możliwość przedsiębiorcom, którzy ponieśli obecnie stratę, złożenia korekty zeznania za ten rok. Warunek jest jeden – odpis nie może być większy niż 5 milionów złotych.

Zwolnienie ze składek na ZUS

na trzy miesiące to kolejna zmiana ważna dla przedsiębiorców. Zwolnienie obowiązuje jednak jedynie osoby samozatrudnione, których przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz firmy zatrudniające do 9 osób.

Wniosek trzeba złożyć do końca czerwca 2020 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń

dla pracowników firm, które znajdują się obecnie w taraparach. Wyznacznikiem tego jest spadek obrotów o 30, 50 lub 70 procent. Firmom tym przysługuje dofinansowanie w wysokości odpowiednio 50, 70 lub 90 procent pensji minimalnej.

W tym przypadku obowiązuje 14-dniowy termin od czasu ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Świadczenie postojowe przygotowano z kolei dla osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Wysokość świadczenia to 80 procent płacy minimalnej, czyli 2080 złotych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku, a także wcześniejsze otrzymywanie wynagrodzenia w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców do 5 tysięcy złotych z oprocentowaniem wynoszącym 0,0525 procent rocznie. Pożyczka może podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem, że przez trzy miesiące od jej otrzymania nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

Tarcza antykryzysowa – czy można korzystać z kilku świadczeń jednocześnie?

Tarcza antykryzysowa to kilka konkretnych rozwiązać dla przedsiębiorców, pojawia się zatem pytanie czy pomoc w jej ramach można łączyć. Nie można przede wszystkim otrzymać dwukrotnie wsparcia na ten sam cel, a więc np. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i dofinansowania dla firm. W przypadku obu chodzi o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Samozatrudnieni będą mogli natomiast jednocześnie skorzystać z kilku form wsparcia. Mogą się oni śmiało ubiegać zarówno o zwolnienie z ZUS przez 3 miesiące, o świadczenie postojowe, jak i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, istnieje tu bowiem kilka kombinacji, jedne się wzajemnie wykluczają, inne nie. Można łączyć pobieranie środków z dofinansowania firm ze zwolnieniem ze składek ZUS przez 3 miesiące. Mikroprzedsiębiorcy, którzy skorzystają z obu wymienionych wyżej form, mogą także ubiegać się o pożyczkę do 5 tysięcy złotych.

Źródło: Business Insider/Bezprawnik