Nie ma już wątpliwości! Dramatyczne załamanie gospodarki w maju

Załamanie gospodarcze. / foto: Pixabay

Pełny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę widoczny będzie dopiero w kwietniu – wskazali analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do wtorkowych danych GUS. Prognozują wówczas spadek sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, w marcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,6 proc., natomiast w porównaniu z lutym br. wzrosła o 2,4 proc. W okresie styczeń – marzec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,0 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,1 proc.

Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w marcu spadła o 4,8 proc. Dodali, że marcowe dane, choć spadkowe, były nieco lepsze od wstępnych analiz MR.

W porównaniu do marca 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu była w poprzednim miesiącu niższa, jak podał GUS, w 16 (spośród 34) działach przemysłu. Sprzedaż spadła najszybciej w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 28,6 proc.), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 15,9 proc.) oraz w produkcji mebli (o 14,7 proc.). Natomiast wzrost produkcji odnotowano w 18 działach przemysłu, w tym najwyższy w produkcji wyrobów farmaceutycznych (wzrost o 39,7 proc.), produkcji papieru i wyrobów z papieru (9,9 proc.) oraz produkcji artykułów spożywczych (o 7,1 proc. rdr).

MR odniosło się też do cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br., które – według GUS – były niższe o 0,5 proc., zarówno w porównaniu do lutego 2020 r. jak i do marca 2019 r. Z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 3 proc. rdr.

„Dynamika produkcji sprzedanej w przemyśle w marcu br. jest pierwszym odczytem z realnej gospodarki, który obrazuje negatywny wpływ aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce na poziom aktywności gospodarczej” – zaznaczyli eksperci MR.

Dodali, że w związku z tym, że obostrzenia służące ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie całego kraju w marcu obowiązywały jedynie przez niewielką część miesiąca, w ich ocenie pełny wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę widoczny będzie dopiero w kwietniu.

„Wówczas spodziewamy się spadku sprzedaży produkcji przemysłowej o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.” – wskazali.

Zastrzegli, że prognoza ta jest uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej, „skuteczności implementacji polityki gospodarczej, a także od zdolności producentów do adaptacji do nowych warunków funkcjonowania”.

Comments are closed.