Akcja
Akcja "Wisła". (Zdj. YouTube)
REKLAMA

Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP) w rocznicę przesiedleń dokonywanych w ramach akcji „Wisła” wysunął żądania zwrotu mienia swoich obywateli, którzy musieli puścić swoje domy.

We wtorek (28. kwietnia) czyli w 73. rocznicę „przymusowego wysiedlenia ponad 140 tysięcy osób narodowości ukraińskiej w ramach tzw. Akcji Wisła” ZUwP wydał specjalne oświadczenie. Portal internetowy „Gazety Wyborczej” opublikował dokument wydany przez organizację.

„Skutki deportacji z ziem ojczystych w Polsce południowo-wschodniej na ziemie zachodnie i północne, pomimo upływu wielu dziesięcioleci, są wciąż odczuwane przez naszą mniejszość” – dowiadujemy się z oświadczenia. Związek określił akcję mianem „czystki etnicznej”. Dalej członkowie organizacji podkreślili, że op 1989 roku Polska tylko częściowo naprawiła wyrządzone szkody.

REKLAMA

„Większość postulatów zgłaszanych przez naszą społeczność nie została jednak zrealizowana” – stwierdzili. Ukraińcy nie mają zamiaru więc czekać i postawili nowe żądania. Jakie? Lista jest długa. Po pierwsze, chcą uznania przez Sejm akcji „Wisła” jako „niemającej żadnego uzasadnienia zbrodni komunistycznej”. To oczywiście nie koniec.

Film dokumentalny o dramatycznych wydarzeniach w Jedwabnem

Dalej Ukraińcy chcą zwrotu byłym właścicielom lub ich potomkom nieruchomości ziemskich. Jeśli taki zwrot byłby niemożliwa to wypłaty rekompensaty. Ukraińcy nie wzięli pod uwagę, że przesiedleńcy dostali nowe nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych.

Dalej ZUwP domaga się od instytucji państwa, a przede wszystkim IPN-u, żeby nie stosowały argumentów historycznych, moralnych i prawnych, które uzasadniałby deportację ludności ukraińskiej w 1947 roku.

Związek chce też utworzenia instytucji kultury ukraińskiej w miejscach zamieszkałych przez przesiedlonych. Jej członkowie uważają bowiem, że ich mieszkańcy „rzeczywistego prawa do zachowania tożsamości kulturowej i narodowej”.

Ostatnim postulatem jest ochrona prawna „miejsc pochówku ukraińskich ofiar czystek etnicznych i żołnierzy ukraińskiego podziemia zbrojnego”. Warto tutaj zaznaczyć, że w środowisku ZUwP jako ukraińska armia podziemia zbrojnego opisywana też była zbrodnicza tzw. Ukraińska Armia Powstańcza.

Źródła: Kresy.pl, „Gazeta Wyborcza”

REKLAMA