Kino samochodowe w Warszawie.
Kino samochodowe w Warszawie. (Fot. PAP)

Od poniedziałku kina samochodowe i plenerowe mogą działać. Widzowie będą jednak musieli pozostać w pojeździe lub na wyznaczonym miejscu zarówno przed, w trakcie, jak i po pokazie. Przy wjeździe do kina samochodowego każdy z nich za zgodą powinien też zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury.

W związku z otwarciem od poniedziałku kin samochodowych i plenerowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dla ich organizatorów. Przypomniano w nich, że zgodnie z aktualnymi zaleceniami resortu zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego uczestnicy pokazów powinni pozostawać w bezpiecznej odległości od siebie, co „powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem miejsc postojowych lub miejsc w plenerze”.

Wyjście tylko do toalety

Zgodnie z wytycznymi każdy z widzów zarówno przed, w trakcie, jak i po seansie musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Ruch pieszy – jak wyjaśniono – dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w przypadku konieczności skorzystania z toalety.

„W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania” – czytamy.

Michalkiewicz. The Movie

Maseczka przy uchylonym oknie

Według MKiDN, wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina – w tym gastronomiczne – o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do samochodu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów. Ci natomiast powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem.

„Posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego lub plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina” – poinformowano.

Limit miejsc w samochodach

Wedle wytycznych, do udziału w pokazach w kinach samochodowych dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w pojeździe powinna być zgodna z obowiązującymi normami.

„Obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie” – wyjaśniono.

Mierzenie temperatury

Resort podał też, że przy wjeździe na teren kina samochodowego każdy uczestnik pokazu – za zgodą – powinien zostać poddany przez obsługę bezdotykowemu mierzeniu temperatury, o czym powinien być wcześniej poinformowany.

„W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans)”.

W wytycznych znalazła się ponadto zasada, że organizatorzy powinni umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

Kina samochodowe funkcjonują już za granicą. Na przykład w Wilnie na kino zamieniono lotnisko. Zdjęcia, jak wygląda nowa rzeczywistość można zobaczyć w TYM miejscu.

Źródło: PAP/NCzas