Wybory prezydenckie: Senat przyjął poprawki do ustawy

Urna wyborcza - zdjęcie ilustracyjne. / Foto: PAP/senat
Urna wyborcza - zdjęcie ilustracyjne. / Foto: PAP

Wciąż nieznana jest nowa data wyborów prezydenckich. Senat w poniedziałek późnym wieczorem przyjął poprawki do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych z możliwością głosowania korespondencyjnego. Dzisiaj trafią one do Sejmu.

Za uchwałą o przyjęciu całej ustawy, wraz z poprawkami głosowało 94 senatorów, przeciw był jeden, wstrzymało się 4. W głosowaniu nie wziął udziału jeden senator.

Senatorowie przyjęli w sumie 36 poprawek, czyli wszystkie rekomendowane przez trzy połączone komisje. Nie poparto jedynego wniosku mniejszości, autorstwa senatorów PiS, zakładającego zwrot z budżetu pieniędzy na wybory, wydanych przez Pocztę Polską.

Wśród nich jest m.in. ta zakładającą, że w kalendarzu wyborczym będzie co najmniej 10 dni na rejestrację komitetu wyborczego. Tyle samo czasu kandydat ma na zebranie podpisów. W myśl przyjętych poprawek, marszałek Sejmu określi kalendarz wyborczy w porozumieniu z PKW. Ponadto to PKW, a nie minister zdrowia, będzie decydować, że na określonym terenie będą tylko wybory korespondencyjne.

Senatorowie zaakceptowali także poprawkę, dopuszczającą udzielenie poparcia zgłoszonym nowym kandydatom na prezydenta za pomocą elektronicznej platformy ePUAP. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kandydaci na prezydenta zbierali 100 tys. podpisów niezbędnych do rejestracji w sposób tradycyjny, na papierze.

Głosowanie korespondencyjne

Poparto także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób przebywających na kwarantannie. Wyborca głosujący w kraju podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania. Następnie wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja.

Później kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Adresuje kopertę zwrotną wskazując adres właściwej obwodowej komisji wyborczej. Kopertę zwrotną oddaje odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy.

Pakiet wyborczy musi być pokwitowany przez wyborcę. Informację o wyborcach objętych kwarantanną w dniu głosowania przekaże właściwemu organowi gminy GIS lub inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ma to zrobić w okresie pomiędzy 12 a 2 dniem przed dniem wyborów.

Ponadto Polacy za granicą musieliby zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do 15 dnia przed dniem wyborów (w wyborach w kraju jest to 12 dni). Konsul natomiast miałby mieć obowiązek wysłania im pakietu wyborczego nie później niż 9 dni, a nie 6, przed dniem wyborów.

Przedłużona ma być też praca obwodowych komisji wyborczych – w godzinach 6-22. Inna poprawka zwiększa minimalną liczbę członków obwodowych komisji wyborczych z 3 do 5.

Kolejna poprawka zakłada podwyższenie limitu wydatków dla „nowego” komitetu wyborczego z 50 proc. standardowej kwoty do 75 procent. Jeszcze inna z przyjętych poprawek zakłada, że koszty, które samorządy będą ponosiły w związku z wyborami (przede wszystkim na materiały ochronne dla członków komisji wyborczych) będą zrefinansowane, bo zostaną potraktowane jako zadania zlecone.

Senatorowie przyjęli również ocenili poprawkę, w myśl której Sąd Najwyższy będzie miał nie 21, a 16 dni na rozpatrzenie protestów wyborczych i stwierdzenie ważności wyborów.

Źródła: PAP/nczas.com