Chcesz wyjechać za granicę? Nowe przepisy dotyczące kwarantanny właśnie weszły w życie

protesty/korki na granicach Przejście graniczne z Polski do Niemiec w Zgorzelcu (grnłuż. Zhorjelc)/obrazek ilustracyjny/ Źródło: Wikipedia
Przejście graniczne z Polski do Niemiec w Zgorzelcu (grnłuż. Zhorjelc)/obrazek ilustracyjny/ Źródło: Wikipedia

W Dzienniku Ustaw w czwartek wieczorem opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którą z obowiązkowej maksymalnie 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE zwolnieni będą m.in. obywatele RP. Zmiana weszła w życie w piątek.

„Analiza sytuacji epidemicznej w Polsce pozwala na generalne wykreślenie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z zakresu obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia i zaprzestanie kierowania ich, po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, na obowiązkową kwarantannę” – podkreślono w uzasadnieniu rozporządzenia, którego projekt wcześniej zamieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak zaznaczono, w ocenie skutków tej regulacji została ona opracowana „w związku z sukcesywnie wprowadzanymi zmianami w przepisach dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W szczególności w zakresie zwalniania coraz szerszej kategorii osób z obowiązku odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny”.

Rozporządzenie weszło w życie

Wnioskodawcą rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z czerwca br. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii było MSWiA.

Jak napisano, „rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2020 r.”. „Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na jego szczególny charakter i konieczność jego pilnego wejścia w życie. Zatem podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do konsultacji” – wyjaśniono.

Rozporządzenie dotyczy także m.in. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci. „W związku z rekomendacjami Komisji Europejskiej w tym zakresie, celowe jest wyłącznie wspomnianej grupy osób z obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej” – napisano.

Źródło: PAP