4 lipca - Dzień Niepodległości USA. / foto: Facebook
REKLAMA

„Wszyscy ludzie stworzeni są równymi, Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia” – głosi drugi punkt Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

– Wolność, własność, sprawiedliwość – dla ochrony tych wartości powołany został rząd i ideę tę dobrze rozumieli Ojcowie Założyciele. Dokładnie 244 lata temu ogłoszono Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Dokument przedstawiony 4 lipca 1776 roku raz pierwszy w czasach nowożytnych podkreślił prawa do samostanowienia narodów, prawo do życia i wolności. Rocznica ta powinna być świętowana przez wolnościowców na całym świecie.

REKLAMA

Od kolonii do imperium

Data ta przypomina nam, że kiedyś istniał kraj oparty na zasadach klasycznego liberalizmu, a w niektórych kwestiach wręcz libertariański. Kraj, który w ciągu wieku z kolonii stał się najpotężniejszym imperium świata, dzięki tej wolności właśnie.

Kraj oparty na prawdach takich jak to, że:
– wszyscy są równi wobec prawa, każdy ma prawo do życia i wolności ;
– rząd powoływany jest celem zabezpieczenia własności i wolności jednostki ;
– jeżeli „jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy”.

Walka o wolność

W deklaracji wymieniono szereg powodów, dla których 13 stanów USA zdecydowało się oderwać od Imperium Brytyjskiego. Warto zwrócić uwagę na kilka z nich:
– ograniczenie samorządności stanów na rzecz Króla ;
– wprowadzenie ograniczeń w nabywaniu ziemi ;
– wprowadzenie nieuzasadnionych ograniczeń w imigracji ;
– naruszanie niezależności władzy sądowniczej ;
– utworzenie „całej masy” nowych urzędów ;
– nakładanie „zbyt dużej” liczby podatków ;
– zabronienie kolonii prowadzenia handlu międzynarodowego ;
– odbieranie wolności, zawieszanie podstawowych praw jednostki.

REKLAMA