W czasie pandemii dzieci się nudzą. Rodzice chcą, żeby wróciły do szkół

Klasa w szkole. Źródło: Pixabay
Klasa w szkole. Źródło: Pixabay

Przeprowadzony we Włoszech sondaż ujawnia, że ponad 85 procent rodziców popiera otwarcie szkół we wrześniu. Takie są też zamiary rządu, chociaż ponad 60 procent matek i ojców pozytywnie oceniło prowadzone wcześniej z powodu pandemii nauczanie zdalne.

Sondaż Instytutu Badań IZI wskazuje, że 51 procent rodziców pośle swoje dzieci do szkoły , jeśli Ministerstwo Oświaty wprowadzi właściwe reguły bezpieczeństwa sanitarnego. Dodatkowo 34 procent chętnie pozbędzie się dzieci z domów nawet bez „reguł bezpieczeństwa”.

Lekcje online wiosną tego roku negatywnie oceniło 39 procent ankietowanych. Ich zdaniem pogłębiło to nierówności między uczniami. Ponadto jedna piąta włoskich rodziców oceniła, że nauczyciele nie są odpowiednio przygotowani do zdalnego prowadzenia lekcji.

Tylko około 15 procent nie popiera powrotu do szkół, zapowiedzianego na 14 września. Uważają oni, że niemożliwe jest zagwarantowanie uczniom bezpieczeństwa zdrowotnego podczas pandemii.

Ankietowanych zapytano także, co ich zdaniem należałoby zrobić, gdyby doszło do ponownego wzrostu zakażeń koronawirusem i drugiej fali epidemii? Prawie dwie trzecie rodziców opowiedziało się za wznowieniem lekcji zdalnych. Jedna trzecia twierdzi, że nauczanie w szkołach powinno i wtedy być kontynuowane.

Ministerstwo Oświaty ciągle pracuje nas zasadami powrotu uczniów do szkół. Wiadomo, że klasy mają być mniej liczne, a ławki jednoosobowe. Rozważana jest możliwość wprowadzenia jednego dnia w tygodniu nauki zdalnej dla uczniów powyżej 14 lat.

Źródło: PAP