Znaleziono zakopane pod Mościskami dokumenty OUN-UPA

Dokumenty OUN-UPA odnalezione pod Mościskami.
Dokumenty OUN-UPA odnalezione pod Mościskami. (Zdj. galinfo)

Ukraiński portal Gal-Info podał, że w okolicach Mościsk odkopano dokumentację należącą do UON-UPA. 21 czerwca br. Muzeum-Pomnik Ofiar Reżimów Okupacyjnych „Więzienie na Łąckiego” we Lwowie otrzymało znalezisko.

Dokumenty były włożone do bańki i zakopane w ziemi. Wśród nich znajdują się materiały propagandowe, raporty organizacyjne, mapy, instrukcje i inne dokumenty z lat 1946-1950.

„Możliwe, że chłopcy zginęli lub zostali wzięci do niewoli, być może coś innego uniemożliwiło im dokończenie sprawy. Ale dziś mamy okazję na własne oczy zobaczyć historię z oryginalnych źródeł, które przez ponad pół wieku chronił ukraiński czarnoziem” – powiedział portalowi pracownik naukowy muzeum Wiktor Senycki.

W stosie papierów znajduje się np. protokół z przesłuchania członka OUN Andrija Iwanowycza przez Służbę Bezpieczeństwa OUN. Jest też informacja poświęcona 20-leciu tej organizacji. „W 1949 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów obchodzi 20. rocznicę utworzenia i rewolucyjnej walki przeciwko polskim, rumuńskim, czeskim, węgierskim, hitlerowskim i moskiewsko-bolszewickim okupantom Ukrainy oraz ich agentom, o wyzwolenie narodowe i społeczne narodu ukraińskiego, o zbudowanie na ukraińskich ziemiach etnograficznych Ukraińskiego Niezależnego Zjednoczonego Państwa” – brzmi jego fragment.

Teraz dokumenty są osuszane, później zostaną opisane i trafią do Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego.

Źródło: Kresy.pl

Comments are closed.