Nie zgodzisz się na szczepienie? Możesz zostać zwolniony!

Zdjęcie ilustracyjne. / foto: Pixnio

W związku z epidemią koronawirusa pracodawca zyskuje prawo do wymuszenia na pracownikach szczepienia na grypę. Pracownik, który odmówi takiego szczepienia może zostać zwolniony.

Takie podejście byłoby rewolucją w kwestii szczepionek w Polsce, jednak jak wskazuje część prawników – zgodnym z prawem. W związku z ogłoszonym stanem epidemii pracodawcy mogą wymagać szczepienia na grypę, a w przypadku odmowy zwolnić pracownika.

Zwolnienie za brak szczepionki

Prawo to wynika zdaniem części prawników z art. 2221 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Zdaniem prawników przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi szczepienia, ale także prawo do przesunięcia na inne stanowisko lub zwolnienia w przypadku odmowy przyjęcie szczepionki.

Zbyt duża ingerencja

Zdaniem Piotra Wojciechowskiego z kancelarii C&C, Chakowski, taka interpretacja jest zbyt daleko idąca. – Narzucanie obowiązku szczepienia to zbyt duża ingerencja w swobodę pracowników i jeśli miałoby to nastąpić, to oczekiwałbym wyraźnej podstawy prawnej – mówi.

Choć trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli firma zechce przeprowadzić obowiązkowe szczepienia, to pracownik będzie na straconej pozycji. Jeśli zostanie zwolniony za odmowę poddania się szczepieniu, to jedyna możliwość, jaka mu pozostaje, to odwołać się do sądu pracy i czekać miesiącami na odszkodowanie za bezprawne zwolnienie i ewentualnie zadośćuczynienie – dodaje Wojciechowski.

Prawa pracodawcy

Obecna sytuacja prawna nie jest jasna w opiniach prawników, być może sprawy dotyczące takich zwolnień znajdą się w nadchodzącym sezonie w sądzie. W normalnym państwie pracodawca powinien mieć prawo zatrudniać i zwalniać kogo chce, zgodnie z wcześniej zawartymi umowami.

Kodeks Pracy należy zlikwidować, a stosunki między pracodawcą a pracownikiem powinny regulować indywidualne umowy. Pracodawca co do zasady powinien mieć prawo zwolnić pracownika z jakiego chce powodu, o ile zapewnił sobie taką możliwość w umowie.

Comments are closed.