Co Kościół mówi o laicyzmie i jak nadużywany jest ten termin

Laicyzm

Laicyzm państwa stał się współcześnie pałką, która wygania się Kościół z przestrzeni publicznej i zapędza do „kruchty”. W różnych krajach to zjawisko ma rozmaite wymiary. We Francji jest często interpretowany radykalnie jako niemal zakaz obecności religii w życiu społecznym kraju. W innych krajach bardziej formalnie jako gwarancja prawa do swobodnego wyznawania religii i równości różnych religii wobec prawa.

Interpretacja laicyzmu różni się w zależności od tego, kto sprawuje władzę. Dobrym przykładem jest tu wpis Roberta Biedronia, który napomina prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, że w jej mieście ksiądz… poświęcił trzy nowe tramwaje.

„Halo władze Gdańska! Święcenie tramwajów Tak ma wyglądać świeckie państwo? Mamy 2020 rok” – napisał eurodeputowany Lewicy i widać, jak traktowany byłby ów rozdział państwa i religii, gdy jego formacja doszła do władzy. Okazuje się, że w roku 2020 niczego już chyba „święcić” nie można..?

Niestety, od pewnego czasu, zwłaszcza w Europie bierze górę antyklerykalne koncepcja laicyzmu ukuta w czasie rewolucji francuskiej. Dlatego też cieszy, że na rynku ukazał się zbiór dokumentów Kościoła katolickiego, który odnosi się do tego tematu.

To kolejna pozycja z serii dokumentów Kościoła poświęconych problemom, które dzisiaj się tak często relatywizuje. Podobny wybór dotyczył już np. protestantyzmu. Wydana właśnie prawie 400-stronicowa pozycja „Laicyzm potępiony przez papieży”, przypomina stanowisko Stolic Apostolskiej wobec od laicyzmu od czasów bł. Piusa IX do Jana Pawła II.

W notce czytamy: „Jeśli próbujemy określić zasady, na jakich państwo powinno być oddzielone od Kościoła, to z pewnością powinniśmy poznać stworzoną w rewolucyjnej Francji, koncepcję laicyzmu. Kościół katolicki głosem swoich pasterzy zdecydowanie odrzuca tą nową i niebezpieczną ideologię. Przypomina o tym niniejsza książka. To doskonale zredagowany zbiór dokumentów, przemówień, listów oraz prac papieży, teologów i pasterzy Kościoła na temat laicyzmu i jego kontekstów w chrześcijańskiej Europie i na świecie”.

Ks. prof. Guz poleca

Na temat tej publikacji zabrał głos także ks. prof. Tadeusz Guz:

„Dokumenty te są ze wszech miar godne polecenia jako lektura, i to nie tylko wspólnocie duchowieństwa rzymsko-katolickiego, aby w służbie głoszenia Ewangelii Jezusa z Nazaretu miało rozeznanie tego, co się dzieje w świecie ducha na przestrzeni wieków z sakralnym wymiarem naszego chrześcijańskiego bytu, ale także ludowi Bożemu i, oczywiście, wszystkim teologom katolickim oraz wszystkim pozostałym ludziom dobrej woli i innym, którzy z ogromnym pożytkiem duchowym, intelektualnym, moralnym i religijnym mogą przestudiować tę bezcenną i jakże oświecającą nasz ludzki intelekt lekturę.”

Polecamy i my. Poza dokumentami Magisterium Kościoła, osobno potraktowano temat laicyzmu w Polsce. Książkę uzupełnia wybór tekstów teologicznych.

https://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/produkt,laicyzm-potepiony-przez-papiezy,729.html

2 KOMENTARZE

  1. Szkoda,że KK popełnia samobójstwo na raty ,a wraz z nim Europa. Polecam znakomitą książkę Chrześcijańskie korzenie Europy.Tolerancja dla pedofilli zapocżatkowana przez Wojtyłę,tolerancjonizm,zawiść wobec świeckich ,którzy radzą sobie z wrodzoną seksualnością i nie molestują,ekumenizm,”prawa człowieka”,współpraca z liberałami i komunistami. Szkoda tego ducha,który zanika. Kiedyś księżą upominali za oglądanie się za zgrabną laseczką,dziś robią miejsce dla ewidentnych dewiantów i cyników.

  2. Przecież definicja jest prosta. Rozdzielenie rządów od religii. Łatwiej może będzie wskazać jakie państwa laickie nie są. Są to państwa religijne, głównie islamskie gdzie rządzi prawo Szarii. Do niedawna prawie laicka była Turcja, tuż po rewolucji młodotureckiej i za czasów panowania Ataturka i jego Alti Og Dusungce – czyli w skrócie Kemalizmu. Jednak obecnie Turcja zmienia się w państwo wyznaniowe.

Comments are closed.