W Izraelu przybędzie ciemnoskórych Żydów

Izraelski żołnierz pochodzenie etiopskiego Fot. Wikipedia

Rząd Izraela zezwoli na dodatkową imigrację 2000 Etiopczyków ze społeczności Falaszy w ramach łączenia rodzin. Chodzi o Etiopczyków wyznania mojżeszowego, których nawrócono na chrześcijaństwo. Jako „nawróceni” nie korzystają z Prawa Powrotu, które pozwala każdemu Żydowi z diaspory na emigrację do Izraela i stanie się jego obywatelem.

Jednak skorzystają z tzw. prawa do łączenia rodzin, ponieważ kilka tysięcy Falaszów od dawna mieszka już w Izraelu. Rząd izraelski wstrzymał wszelką imigrację z Etiopii w 2013 roku. Jednak w 2015 roku ustalił listę 9000 nazwisk osób, które z prawa łączenia rodzin mogą skorzystać.

Teraz zapadła decyzja, że 2000 Falaszy zostanie z Etiopii sprowadzonych. Taką obietnicę złożyl sam premier Benjamin Netanyahu. Minister ds. Integracji Pnina Tamano-Shata, która sama wywodzi się z Etiopii, z zadowoleniem przyjęła „jednogłośne głosowanie rządu w sprawie sprowadzenia do Izraela 2000 Falaszy”.

W ostatnich latach Etiopczycy mieszkający w Izraelu organizowali serię protestów, aby potępić rasizm i dyskryminację, z którymi się tu borykają. Wysuwali też żądania sprowadzenia swoich sióstr i braci.

Emigracja z Etiopii spotyka się jednak z niechęcią wielu organizacji. Twierdzą ona, że państwo Izrael ma i tak bardzo duże trudności z integracją tych, którzy ju z tu przebywają. Inni twierdzą, że Falasze z Etiopii tak naprawdę nie są Żydami i jest to emigracja ekonomiczna. Rzeczywiści zdarzały się przypadki, że niektórzy chrześcijanie z Etiopii udawali Falaszy, by opuścić Etiopię.

Około 80 000 etiopskich Żydów-Falaszy przewieziono do Izraela w ramach specjalnych operacji o nazwach Mojżesz i Jozue. Mosty lotnicze utworzono w latach 1984 i 1991. Etiopska społeczność żydowska to obecnie ponad 152 000 osób, z czego 65 000 urodziło się już w Izraelu. Dodatkowa trudność i z ich integracją, to wielowiekowe przyzwyczajenia wyniesione z Etiopii i je kultury.

Falasze uważają się za jedno z plemion izraelskich, odciętych przez wieki od reszty świata żydowskiego. Władze religijne Izraela uznały ich za „potomków syna króla Salomona i królowej Saby” Menelika. Był to założyciel etiopskiej linii królewskiej, edukowany przez rabinów.

Judaizm był religią rodziny królewskiej i arystokracji Etiopii, aż do czasu ich nawrócenia na chrześcijaństwo. Miał się utrzymywać w niektórych regionach kraju, a Falaszowie są tu ostatnimi przedstawicielami judaizmu.

Źródło: France Info

Comments are closed.