Od środy 28 października Żandarmeria Wojskowa na ulicach. Morawiecki wydał zarządzenie

Patrol policji i Żandarmerii Wojskowej. Foto: PAP
Patrol policji i Żandarmerii Wojskowej. Foto: PAP

W Monitorze Polskim, tj. dzienniku urzędowym wydawanym przez Prezesa Rady Ministrów służącym do urzędowego ogłaszania aktów prawnych wewnętrznie obowiązujących wydawanych przez naczelne organy władzy państwowej, właśnie ukazało się zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego dot. skierowania Żandarmerii Wojskowej do walki z tzw. pandemią koronawirusa.

W zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów NR 180 z dnia 23 października 2020 r. „w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji” czytamy:

„Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań na terenie kraju na COVID-19 żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą od dnia 28 października 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii pomocy Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki”

Walka z pandemią zaostrza się…

Comments are closed.