Żebrowski: „Rewolucjonierki! Dał wam przykład redaktor GazWyba, że możecie p…ić i nie rodzić!”

Seweryn Blumsztajn
Seweryn Blumsztajn "wpierający kobiety"/Fot. Facebook Leszek Żebrowski

Leszek Żebrowski odniósł się w mediach społecznościowych do przetaczających się przez polskie ulice przemarszów wściekłych „rewolucjonierów”. Wskazał, że owe „protesty” nie mają nic wspólnego z „prawami kobiet”. Manifestanci niszczą bowiem wiele pomników i innych zabytków.

„To co się obecnie dzieje na ulicach polskich miast, nie ma nic wspólnego z «prawami kobiet». Nie należy do nich przecież niszczenie pomników: rotm. Witolda Pileckiego, 15 Pułku Ułanów Poznańskich (którego dowódcą w l. 1919-1921 był Władysław Anders), Ronalda Reagana…” – wskazał publicysta.

„Nie należy niszczenie obiektów użytkowych, skrajnie wulgarna agresja 13-15-letnich zdzirek na ulicach, które najlepiej przyswoiły sobie dwa słowa: «j…ć» i «pie….ić»” – dodał.

Leszek Żebrowski podkreślił, że uczestnicy dzisiejszych protestów poniosą konsekwencje, a podburzający ich do tego „skryją się w swoich willach”.

„To będą w przyszłości kobiety, czy raczej obiekty użytkowe rewolucjonierów? (przecież zawsze tak kończą). Nie należy do «praw kobiet» rzucanie w ludzi petardami i szklanymi butelkami. Na to będzie odpowiednia reakcja i zapłacą za to głównie młodociane męty a rewolucyjna prowodyria jak zwykle skryje się w swoich willach i limuzynach” – wskazał.

„A może by tak waleczne rewolucjonierki poszły po rozum do głowy i śladem «starszego» (owszem) i uważanego/uważającego się za «mądrzejszego» (rzecz dyskusyjna) i robiły to, co on? (na załączonym obrazku). On z pewnością p…li (jakże inaczej, będąc w GazWybie), ale pilnował się odpowiednio i jakoś nie musiał rodzić. Rewolucjonierki! Dał wam przykład redaktor GazWyba, że możecie p…ić i nie rodzić!” – zakończył ironicznie, załączając zdjęcie Seweryna Blumsztajna z odpowiednim transparentem.

Źródło: Facebook

Comments are closed.