PILNE! Prokuratora będzie ścigać osoby zachęcające do „Strajku Kobiet”. Grozi im 8 lat więzienia

Bogdan Święczkowski. / foto: PAP

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski przesłał do swych podwładnych pismo, w którym poleca ścigać organizatorów strajku kobiet. Inicjatorzy akcji mają usłyszeć zarzut zagrożony karą pozbawienia wolności do 8 lat.

Prokurator Krajowy wysłał pismo zaadresowane do wszystkich szefów prokuratur regionalnych, w którym instruuje jak postępować wobec organizatorów „Strajku Kobiet”, na których dochodzi do aktów wandalizmu i fizycznych ataków wobec obrońców kościoła.

Zdaniem Prokuratora Krajowego ścigane powinno być sprowadzanie powszechnego zagrożenia epidemiologicznego, jednocześnie w swym piśmie pisze o nielegalnych zgromadzeniach, co jednak nie jest prawdą. Wolności zgromadzeń nie da ograniczyć się bowiem mocą rozporządzenia.

Każde zachowanie osoby organizującej nielegalną demonstrację albo podżegającej lub nawołującej do udziału w niej winno być przede wszystkim oceniane w kontekście wyczerpania czynu zabronionego z art. 165 par. 1 pkt 1 kk w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego – czytamy w instrukcji.

Przywołany artykuł stanowi, że „kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

Comments are closed.