Arcybiskup Dzięga wzywa mężczyzn do obrony kościołów przed atakami barbarzyńców

Abp Andrzej Dzięga. / foto: Wikimedia

Metropolita szczecińsko-kamieński, ks. arcybiskup Andrzej Dzięga opublikował list do kapłanów. Zachęca w nim katolickich mężczyzn do wstępowania w szeregi straży broniących kościołów przed atakami współczesnych barbarzyńców.

Metropolita podkreślił, że napaści na świątynie „nie mają charakteru przypadkowego”. Polecił swoim księżom, by wraz z wiernymi dziękowali Panu Bogu za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także za wnioskodawców inicjatyw zmierzających do pełniejszej ochrony życia nienarodzonych.

Diecezjanie powinni także prosić „o łaskę nawrócenia i opamiętania dla organizatorów oraz uczestników bezbożnych manifestacji przeciwko prawnej ochronie życia dzieci”.

Ksiądz arcybiskup Dzięga wyraził wdzięczność tym, którzy „starają się ochraniać świątynie, kapłanów i dzieła Boże”. Wsparł też inicjatywę tworzenia Kościelnej Służby Porządkowej. Zachęcił mężczyzn do tego, by dołączyli do takich formacji.

Uczestników barbarzyńskich i proaborcyjnych demonstracji wezwał – „Zwracam się także wprost do organizatorów i sprawców ostatnich ataków na życie dzieci oraz na Boży ład w naszej Ojczyźnie, wołając do nich o opamiętanie i nawrócenie. Niech powrócą do Kościoła, niech odbędą pokutę”.

Biskup napisał, że „po zapoznaniu się z informacjami co do naruszeń liturgii i nabożeństw oraz nietykalności świątyń, krzyży i figur świętych na terenie archidiecezji” poleca wszystkim duszpasterzom, co następuje:

– Nie zmieniać grafiku liturgii ani nabożeństw w dniach od 1 do 8 listopada.

– Odpowiedzią na ataki i profanacje ma być modlitwa przebłagalna oraz prośba o łaskę nawrócenia i opamiętania sprawców.

– W parafiach, na terenie których w jakikolwiek sposób została zaatakowana świątynia, krzyż, kaplica, kapliczka czy figura świętych, na zakończenie pierwszego nabożeństwa pokutnego należy odśpiewać również suplikacje, a proboszcz lub inny wyznaczony kapłan ma odmówić modlitwę nowego błogosławieństwa i pokropić to miejsce wodą święconą. Zalecił też „odmawianie egzorcyzmu w sytuacjach trudnych duszpastersko w odniesieniu do osób, miejsc lub spraw”.

Metropolita poprosił też wszystkich księży, by nie promowali przyjmowania komunii świętej na rękę: „Główną naszą odpowiedzią na zniewagi i bluźnierstwa wobec Pana Boga ma być bowiem pełne, także zewnętrzne, oddanie chwały Panu. Odpowiednia postawa przy Komunii Świętej też jest tego znakiem”.

Lokalna „Gazeta Wyborcza” natychmiast napisała, że „Arcybiskup Dzięga instruuje księży, jak mają reagować na manifestacje kobiet walczących o swe prawa”. Dodatkowo przypomniała, że „szczecinianki demonstrowały przed siedzibą kurii, a także przed okazałą willą, w której mieszka arcybiskup Dzięga”. Stara śpiewka lewaków sugerująca „bogactwo Kościoła” i napuszczająca „proletariuszki” ze Szczecina walczące o „swe prawa” na Arcypasterza.

Źródło: PCh24/ Gaz. Wyb./ Głos Szczecina

Comments are closed.