Kurator oświaty zaapelowała do nauczycieli. „Udział w zgromadzeniach aktualnie jest niezgodny z prawem”

Szkoła. Pusta klasa. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP
Szkoła. Pusta klasa. Zdjęcie ilustracyjne. Foto: PAP

Mazowiecka kurator oświaty Aurelia Michałowska przypomniała nauczycielom, że ich praca wymaga szczególnej odpowiedzialności. Zaapelowała także, by łagodzili niepokoje wśród uczniów i przypominali, że „udział w zgromadzeniach aktualnie jest niezgodny z prawem”.

Przez Polskę przetaczają się „protesty” okraszone aktami wandalizmu. Udział w przemarszach, których uczestnicy domagają się m.in. aborcji na żądanie, udział bierze także wiele nastolatków. W związku z tym mazowiecka kurator oświaty zwróciła się z apelem do nauczycieli.

„Szczególna ranga społeczna zawodu nauczyciela wymaga od wszystkich, którzy realizują zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wobec dzieci i młodzieży szkolnej wyjątkowej odpowiedzialności. Apeluję do Państwa Nauczycieli o łagodzenie niepokojów wśród Waszych uczniów oraz o wskazywanie, iż udział w zgromadzeniach aktualnie jest niezgodny z prawem” – napisała kurator oświaty w liście do pedagogów datowanym na 28 października.

Jak podkreśliła Aurelia Michałowska, na każdym z nauczycieli spoczywają obowiązki wynikające z art. 6 Karty Nauczyciela. Chodzi m.in. o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz wiążącą się z tym odpowiedzialność.

„Mam nadzieję, że swoją postawą potwierdzą Państwo godne wypełnianie misji wynikającej z etyki zawodu nauczyciela” – podkreśliła.

Do swojego listu mazowiecka kurator załączyła także stanowisko fundacji „Rodzice Szkole”. Podkreślono w nim, że „w obecnej sytuacji epidemiologicznej jakiekolwiek świętowanie tzw. »tęczowego piątku« nie powinno mieć miejsca. Za szczególnie szkodliwe uznajemy zachęcanie uczniów do wyjścia w dniu 30 października br. w przestrzeń publiczną. Brak odpowiedzialności inicjatorów tego typu apeli, tym bardziej nakłada na nas rodziców obowiązek aktywnego sprzeciwienia się działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu nas wszystkich”.

Warto jednak podkreślić, że „udział w zgromadzeniach” nie jest de facto zakazany. Wolność zgromadzeń gwarantuje bowiem Konstytucja. Nie da się więc znieść tego prawa rozporządzeniem.

Źródło: bezprawnik.pl

Comments are closed.