Wojewoda z PiS zalecił wstrzymanie świadczeń opieki zdrowotnej innych niż leczenie COVID-19

Konstanty Radziwiłł. Foto: PAP
Konstanty Radziwiłł. Foto: PAP
REKLAMA

Wojewoda mazowiecki z PiS, Konstanty Radziwiłł, zalecił samorządom, by wstrzymały w szpitalach świadczenia zdrowotne inne niż leczenie Covid-19.

Wojewoda miał w tej sprawie wysłać pismo do prezydentów, burmistrzów i starostów na Mazowszu. List datowany jest na 5 listopada.

„GW” informuje, że Radziwiłł za pośrednictwem pisma nakazał samorządowcom włączyć wszystkie placówki publicznej sieci szpitali do strategii walki z COVID-19.

REKLAMA

„Ponadto pragnę nadmienić, że w celu zminimalizowania ryzyka transmisji infekcji COVID-19, ale także zapewnienia miejsca w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem, wymagających pełnej hospitalizacji, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zalecenie czasowego zawieszenia udzielania planowych świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczy to m.in. zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych (wyjątkiem jest diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych)” – czytamy w piśmie od wojewody.

Ograniczone lub zatrzymane będą świadczenia zdrowotne inne niż walka z koronawirusem.

„Centrala NFZ zaleciła ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Podkreśla, że przy ograniczeniu lub zawieszeniu udzielania świadczeń, należy wziąć pod uwagę przyjęty plan leczenia oraz wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii” – wyjaśnia Piotr Kalinowski z Zespołu Komunikacji Społecznej NFZ Mazowsze w komentarzu dla „Wyborczej”.

Źródło: wp.pl, „GW”

REKLAMA