W 2020 znowu wzrosła liczba chrześcijan, którzy tracili życie z powodu swojej wiary. 4761 zabitych

Ślad obecności chrześcijan w Iraku. Fot. SOS Twitter

Liczba prześladowanych chrześcijan na świecie wzrosła ponownie w 2020 roku. 91% chrześcijan zabitych w 2020 roku zginęło na kontynencie afrykańskim. Ogólnie liczba chrześcijan zabitych za wiarę wzrosła z 2983 do 4761.

To wzrost rok do roku o 60%. Światowe media jednak niechętnie odnoszą się i przypominają te przerażające fakty. Dane opublikowało stowarzyszenie protestanckie „Portes ouvertes” (Otwarte drzwi), które należy do Federacji Protestantów Ewangelickich Francji.

Stowarzyszenie działa od 66 lat i ma swoje oddziały w 70 krajach świata. Ich dane przekazał dziennik „Le Figaro”. Z opracowania wynika, że w 2019 zginęło na świecie za wiarę 4761 chrześcijan. W 2020 4761, czyli codziennie ginęło 13 chrześcijan.

91% chrześcijan zginęło na kontynencie afrykańskim. Smutny rekord zabitych dzierży tu Nigeria. Zamordowano tu w sumie 3530 chrześcijan. Ginęli najczęściej z rąk islamistów z Boko Haram i innych ugrupowań islamistycznych. Zwłaszcza muzułmańskich bojówek plemion Fulanów (Fulbe), koczowniczych pasterzy.

Wzrost liczby zabijanych chrześcijan w Afryce ma także związek z aktywnością i rozrostem grup dżihadystów w Afryce Subsaharyjskiej. Prześladowanie przybiera w Afryce różne formy. Niedawno reforma programu nauczania w Sudanie wykreśliła z podręczników malarstwo Michała Anioła. Islamiści uznali, że scena stworzenie Adama z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie, jest sprzeczna z naukami islamu.

W Azji wzrosła z kolei liczba ataków na kościoły i zamykania świątyń. W 2020 roku liczba takich incydentów spadła jednak w porównaniu z rokiem 2019 z z 9 488 do 4 488. 3088 przypadków dotyczy zamykania świątyń w Chinach (w 2019 roku było to 5 576 kościołów). Prawie 18 000 kościołów komuniści w Chinach zamknęli w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Niepokojąca jest sytuacja w Iranie. Oficjalnie kraj ten deklaruje wolność wyznania, ale wiele grup chrześcijan jest uznawanych za zagrożenie dla islamskiego reżimu. Konfiskuje się materiały, utrudnia wychowywanie dzieci w duchu swojej religii, ogranicza dostęp do urzędów. Wyklucza się też z dostępu do dostępu do szkolnictwa wyższego, odbiera prawa do dziedziczenia.

Całkowity zakaz działalności religijnej obowiązuje w komunistycznej Korei Północnej. W Wietnamie akceptowani są tylko chrześcijanie „zarejestrowani” przez władzę.

W 2020 trwał też eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu, dochodziło do napadów i ograniczeń ich praw wielu krajach islamskich. Żaden kraj islamski nie toleruje wolności wyboru religii, a we wszystkich krajach muzułmańskich nawrócenie na chrześcijaństwo jest przestępstwem (apostazją), które szariat karze.

Swój udział w prześladowaniach mieli także buddyści. W Indiach wielu chrześcijan jest mordowanych, atakowanych lub przymusowo „nawracanych” przez hinduskich fundamentalistów. Azja to także niedawny konflikt azersko-ormiański, gdzie dochodziło do pewnych aktów motywowanych wyraźnie antychrystianizmem.

Źródło: Valeurs Actuelles

3 KOMENTARZE

  1. Gdybyśmy żyli w normalnym kraju to w niedzielę pod kościołem werbowano by ochotników do obrony chrześcijan. Oni by byli bezpieczniejsi, a Polska odprowadziłaby nadmiar agresji na zewnątrz.

Comments are closed.