Francuskie MSW zapowiada kontrolę 89 meczetów

Wielki meczet w Paryżu Fot. Wikipedia
Wielki meczet w Paryżu Fot. Wikipedia

MSW Gerald Darmanin zapowiada kontrolę 89 meczetów. W grudniu 2020 roku zapowiadał, że będzie to 76 miejsc kultu muzułmańskiego, ale parlament w ustawie o „separatyzmie islamistycznym” rozszerza możliwości ingerencji administracji państwa.

W przypadku głoszenia w miejscach kultu komentarzy lub pochwał „nienawiści” lub „przemocy” ustawa przewiduje m.in. dwumiesięczną procedurę zamknięcia meczetów.

Minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin 3 marca w Senacie ogłosił, że jego resort skontroluje 89 meczetów podejrzanych o „separatyzm”. Stanie się to jednak dopiero po wejściu w życie ustawy „o wzmocnieniu zasad republikańskich”, zwanej potocznie ustawa przeciw „separatyzmowi islamistycznemu”.

Projekt ustawy jest obecnie rozpatrywany przez Senat. Artykuł 44 tego tekstu ustanawia procedurę zamykania na okres dwóch miesięcy miejsc kultu, które stają się miejscem propagandy. Do tej pory takie zamknięcie było możliwe tylko w przypadku „apologii terroryzmu”.

Owe 89 meczetów w 33 departamentach znalazło się już pod lupą MSW i jest przedmiotem „szczególnego monitoringu” – informuje resort. „W ostatnich tygodniach” po 56 kontrolach, 17 meczetów zostało nawet zamkniętych. Szuka się tu jednak „środków zastępczych”. Czternaście meczetów zostało zamkniętych np. z powodu „norm bezpieczeństwa”.

Dwa zostały zamknięte w ramach „postępowania sądowego lub administracyjnego” (w Villeneuve-d’Ascq w departamencie Nord i w Bobigny w Seine-Saint-Denis), a tylko jeden meczet z powodu „powiązania z działalnością terrorystyczną” (w Pantin).

10 innych miejsc kultu podejrzewanych o szerzenie islamistycznej ideologii, zamknięto ze względu na… koronawirusa lub np. prace budowlane. Takie uciekanie się do środków „zastępczych” jest jednak odbierane przez muzułmanów jako zwykłe szykanowanie ich religii i nadużywanie władzy.

We Francji jest ponad 2500 muzułmańskich miejsc kultu.

Źródło: Le Figaro/AFP