Zdjęcie ilustracyjne. / foto: ABEL F. ROS | Qapta.es
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: ABEL F. ROS | Qapta.es

Znajdujący się pod silnym wpływem organizacji Sorosa ETPC uważa, że ​​obowiązkowe szczepienia są „konieczne w społeczeństwie demokratycznym” i nie chodzi tu nawet o Covid-19.

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) rozpatrywał sprawę rodziców dzieci z Czech, którym odmówiono przyjęcia do przedszkola z powodu braku szczepienia. W czwartek 8 kwietnia, Trybunał uznał, że ​​obowiązkowe szczepienia są „konieczne w demokratycznym społeczeństwie”.

To wstęp do przymusowych szczepień na koronawirusa. „Wyrok ten wzmacnia możliwość obowiązkowego szczepienia w warunkach obecnej pandemii Covid-19” – skomentował zresztą ten fakt Nicolas Hervieu, francuski prawnik specjalizujący się w orzeczeniach ETPC.

Ten wykładowca Sciences Po w Paryżu dodał, że Trybunał pozostawia państwom tylko pewien margines swobody w polityce szczepień. „Ogólny konsensus” w sprawie korzystnych skutków szczepień ma być zabezpieczony ich „ścisłą kontrolą naukową”.

Michalkiewicz. The Movie

Dlatego sędziowie poparli „zasadę solidarności społecznej”, która pozwala uzasadnić narzucenie szczepień wszystkim obywatelom, nawet tym, którzy nie czują się zagrożeni.

W swoim wyroku ETPC uznał, że obowiązkowe szczepienia dzieci w Republice Czeskiej przeciwko dziewięciu chorobom wie stanowi naruszenia postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczących „prawa do poszanowania do życia prywatnego ”.

Jego zdaniem „polityka szczepień ma słuszny cel, jakim jest ochrona zdrowia i praw innych osób, ponieważ chroni zarówno tych, którzy otrzymują te szczepionki, jak i tych, których z pewnych powodów nie można zaszczepić”. Skutki wyroku będą dalekosiężne.

Źródło: AFP