W Europie pandemia, kryzys, a transfery pieniędzy migrantów z Maroka do ich kraju rosną

Waluta Maroka
200 dirhamów Fot. Wikipedia

To naprawdę ciekawostka i zagadka. Zachód przeżywa kryzys, ale mieszkający tam imigranci z Maroka wysyłają więcej pieniędzy do swojego kraju, niż w latach ekonomicznej prosperity.

Media w Maroku tłumaczą to „solidarnością diaspory marokańskiej” i wspomaganiem rodzin, które w Królestwie też przeżywają trudności. Tymczasem takie środki trzeba jednak zarobić, a w krajach osiedlenia nie stało się to w czasach pandemii łatwiejsze.

Ten zwiększony transfer zagraniczny można też jednak tłumaczyć zwiększeniem transferów z budżetu państw na ochronę najbiedniejszych obywateli. Część tych środków wędrowałaby więc dalej, a na dugi brzeg Morza Śródziemnego…

Okazuje się, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. przekazy pieniężne od mieszkających za granicą obywateli Maroka do kraju wzrosły o 41,8 procent, z 14,73 mld dirhamów na koniec marca 2020 r., do ponad 20,89 mld dirhamów w pierwszym kwartale 2021 r.

Przekroczyło to też znacznie poziom sprzed kryzysu. Przed wybuchem pandemii transferowano kwartalnie maksymalnie 15,1 mld dirhamów (I kwartał 2019 r.). Albo diaspory marokańskiej kryzys się nie ima, albo korzysta ona efektywnie z różnego typu „tarcz osłonowych”.

Dodatkowo istnieje tu z pewnością chęć pomocy rodzinom, które w Maroku nie zarabiały już np. na turystyce. Według badania przeprowadzonego przez Bank Al-Maghrib (BAM) i Bank Światowy, 83% adresatów transferów to bliscy członkowie rodzin nadawców. Kolejny element wyjaśniający ten fenomen to zakaz przemieszczania się osób za granicę. Spowodowało to zamknięcie kanałów nieformalnych transferów pieniężnych, przekazywanych osobiście, przez znajomych i nieformalne firmy.

Prawdą jest też to, że ilość migrantów rośnie, a z czasem oni też zaczynają posyłać pieniądze rodzinom. Bank Centralny prognozuje, że transfery te osiągną 71,9 mld dirhamów w 2021 r., a następnie 73,4 mld dirhamów w 2022 r. 1 dirham to 42 grosze, więc chodzi tu o sumy dla gospodarki kraju i jego finansów niebagatelne.

Źródło: Bledi.net