Przymusowe szczepienia w Polsce. Ustawa już jest

Adam Niedzielski. Foto: PAP
Adam Niedzielski. Foto: PAP
Wiele osób obawia się wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Niewiele osób jednak wie, że obecnie prawo przewiduje taką sytuację – politycy nie musieliby tworzyć nowej ustawy, wystarczy rozporządzenie ministra Niedzielskiego.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi daje ministrowie Niedzielskiemu możliwość wprowadzenia przymusu szczepień rozporządzeniem.

Wiele osób sądzi, że do wprowadzenia obowiązku szczepień potrzebna byłaby nowa ustawa, którą przed wprowadzeniem można by było oprotestować. Tymczasem minister Niedzielski może wprowadzić przymus w zasadzie z dnia na dzień.

Oto jak brzmi treść ustawy:

Art.17 ust. 10 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:1)wykaz chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych,2)osoby lub grupy osób obowiązane do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych na te osoby.

Art.36.1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

Art.48a.1. Kto wstanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art.46 lub art.46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:

4) art. 46ust.4pkt6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000zł do 10000zł;

art. 46 ust. 4 W rozporządzeniach, o których mowa w ust.1 i 2, można ustanowić:  obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust.3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.

Ta ustawa daje ministrowi zdrowia ogromną władzę w obecnej sytuacji. Minister Adam Niedzielski może np. poprzez rozporządzenie wybrać grupę (np. medyków), która będzie musiała obowiązkowo zaszczepić się przeciw covidowi – jeśli wcześniej wpisze covid na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień ochronnych.

Art. 17 ust. 10 pozwala w rzeczywistości na wprowadzenie obowiązku szczepień w ekspresowym tempie. Ustawa została uchwalona za czasów rządów Platformy Obywatelskiej.

Źródło: isap.sejm.gov.pl

81 KOMENTARZE

  1. Najpierw trzeba wyprodukować szczepionkę , a nie nazywać jakiś , roztwór o bliżej nie określonym składzie „szczepionką ” , która powoduje zakrzepicę , zgony i inne problemy zdrowotne. Ponadto najważniejsza jest Konstytucja RP , której PIS nie przestrzega i lekceważy.

  2. Najpierw trzeba by uznać że mamy epidemie potem wprowadzić stan wyjątkowy( nie ma większości) a dopiero obowiązek, po co straszycie ludzi koncypalkami.

  3. Nosz kur…
    To trzeba ubezwłasnowolnić kogoś,żeby zmusić do czegoś,lub nakazać
    To rownie dobrze wszystko mogą kazać niedługo …może narządy oddawać .to nie przejdzie,bo jest chore

Comments are closed.