Nareszcie. Powstanie system odszkodowań za Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Zdjęcie ilustracyjne. / foto: ABEL F. ROS | Qapta.es
Zdjęcie ilustracyjne. / foto: ABEL F. ROS | Qapta.es
Polska do tej pory nie ma systemu odszkodowań za Niepożądane Odczyny Poszczepienne. Jest szansa, że wreszcie to się zmieni.

Obywatele, którzy doznają kalectwa na skutek szczepień są skazani na wieloletnie batalie sądowe na własny koszt. Przypadki takie zdarzają się oczywiście rzadko, ale niestety mają miejsce.

Na dodatek w ostatnim czasie prowadzona jest masowa akcja szczepień przeciwko COVID-19. W związku z tym rząd od początku zapowiadał, że przygotuje specjalny fundusz kompensacyjny. Przez pół roku pozostawało to jedynie w sferach zapowiedzi, ale wiele wskazuje na to, że – późno, bo późno – rząd tym razem słowa dotrzyma.

Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych

Na mocy nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw ma powstać Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Ma on zapewniać pacjentom środki prawne, które umożliwiają szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki.

Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej Rzecznika Praw Pacjenta w wyznaczonym przepisami maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, górny zaś 100 tys. zł w razie hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciw COVID-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Odszkodowania za NOP

Głównym źródłem finansowania funduszu będą wpłaty na jego rachunek bankowy, dokonywane przez firmy farmaceutyczne, hurtownie, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach programu szczepień ochronnych.

Z kolei w przypadku szczepionek kupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej źródłem finansowania będzie fundusz przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo przy Rzeczniku Praw Pacjenta działać będzie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który sporządzać będzie merytoryczną opinię dotyczącą działania niepożądanego i jego skutków. RPP po jej uzyskaniu rozstrzygać będzie o przyznaniu świadczenia i jego wysokości albo o odmowie przyznania tego świadczenia.

Ponadto w świetle nowelizowanej ustawy nie tylko lekarz, ale także inna osoba mająca odpowiednie kwalifikacje będzie mogła przeprowadzać badanie pacjenta, aby wykluczyć przeciwskazania do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. Minister zdrowia będzie miał możliwość wskazania tych osób w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

„Zmiana jest podyktowana planowanym nadaniem uprawnień do kwalifikacji szczepień stosowanych przy szczepieniach obowiązkowych osób dorosłych (np. WZW typu b, przeciw wściekliźnie i tężcowi) i zalecanych (przeciw grypie i pneumokokom) ze wskazaniem wykonywania takiego badania wykluczającego przeciwskazania do szczepienia przez felczerów, pielęgniarki, położne tak, aby zwiększyć dostępność personelu przy udzielanych świadczeniach” – uzasadniono w załączonej do projektu ocenie skutków regulacji.

Zaznaczono też, że zmieniane przepisy nie wpłyną na realizację szczepień przeciwko COVID-19.

Nowelizacją ustawy Sejm ma zająć się na najbliższym posiedzeniu, czyli od wtorku 27 lipca.

13 KOMENTARZE

 1. „Ma powstać…” nooo… to teraz pójdę się zaczepić hehehe. A serio, już to czytałem pare miesięcy temu.

 2. W przypadku POP (pożądanego odczynu poszczepiennego), czytaj – zgonu, jaka będzie kwota i jak nieboszczyk ją odbierze? Odbiór osobisty nie wchodzi w grę.
  Nie ma zgody na finansowanie z naszych podatków odszkodowań za eutanazje preparatami Mengele.

  • Fundusz kompensacyjny nie przewiduje odszkodowań za zgony, ani za żadne inne efekty powodujące długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Tych jak teraz trzeba będzie dochodzić przed sądami. Fundusz przewiduje tylko kasę za długość hospitalizacji.

 3. Następna organizacja z biurokracją kwitnie „Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych” Nowe stołki dla eminencji rządowej, znajomych, rodzin? A ile pożrą pensje, biura, samochody vs wypłacalność dla poszkodowanych z NOP-ami?

 4. Jak bedzie płacił własną krwią Niedzielski i Morawiecki to idę się szczepić, jak umrę to ich też na szubienice

 5. Co znaczy słowo „nareszcie”? Nczas, niegdyś libertariański, cieszy się że powstaje socjaluchowata biurokratyczna instytucja, zdejmująca odpowiedzialność
  z zainteresowanego na innych ludzi?

 6. Dlaczego skoro nie chce szprycy to sponsoruje ja z podatków (drakońskich) a etraz mam sie składac na NOP-y niech się złoża kowidianie…

 7. A ten fundusz to z czyjej kasy? Naszych podatków czy producenta szpryc?
  To jest wstęp do szpryc przymusowych, pewnie nie tylko covid. Nie pamiętam który to kraj zaskarżył bodajże do Trybunału Europejskiego ( czy gdzie tam w tym eurokołchozie) przymus szpryc, to zostało to oddalone z uwagi że istnieje fundusz odszkodowawczy

 8. A i chyba większość ludzi zainteresowana tematem zdaje sobie sprawę jak to wszyscy będą chętni żeby przyklepac NOP a potem wypłacić odpowiednią kasę 😅😂🤣zrobią jakaś szopkę z paroma poszkodowanymi co to odszkodowanie dostali, żeby reżimowe media to nagłośniły i tyle

Comments are closed.