Banaś uderza w resort Ziobry. Mocne zarzuty

Marian Banaś - prezes NIK i Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. Foto: PAP
Marian Banaś - prezes NIK i Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny. Foto: PAP
Czy Fundusz Sprawiedliwości stał się prywatnym funduszem ministra Zbigniewa Ziobro? Takie zarzuty, między wierszami, padają ze strony Najwyższej Izby Kontroli, na czele której stoi Marian Banaś.

Banaś po raz kolejny wytacza ciężkie działa w kierunku rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na środowej konferencji prasowej NIK przedstawił nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, nad którym pieczę trzyma resort Ziobry.

NIK poinformował jednocześnie, że wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o pilne działania naprawcze ws. Funduszu Sprawiedliwości, zażądał też działań od CBA.

Korupcja w Funduszu Sprawiedliwości?

Z informacji NIK wynika, że podczas kontroli dot. Funduszu Sprawiedliwości wykryto istnienie mechanizmów korupcjogennych.

„My przez to rozumiemy m.in. pewnego rodzaju działalności polegające na dowolności w podejmowaniu decyzji braku jawności postępowania, braku lub słabości kontroli wewnętrznej” – wskazał Michał Jędrzejczyk z NIK.

Dodał, że chodzi o pewnego rodzaju powiazania personalne między władzami organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiadając na pytanie o wysokość środków, które zostały z funduszu sprawiedliwości nieprawidłowo rozdysponowane organizacjom pozarządowych odparł, że „mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu milionów złotych”.

Sekretarz kolegium NIK dodał, że kontrola wykryła też, że wiele osób potrzebujących pomocy funduszu sprawiedliwości nie otrzymało jej. Zwrócił przy tym uwagę, że kontrolą objęto środki funduszu w wysokości 650 mln zł.

„W dniu dzisiejszym prezes NIK powiadomił prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wiceprezesa RM Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o uwagach, ocenach i wnioskach wystąpienia pokontrolnego” – poinformował Jędrzejczyk.

Służby powiadomione. Podejmą trop?

Dodał, że „w związku ze skalą stwierdzonych poważnych nieprawidłowości” prezes NIK zwrócił do premiera oraz wicepremiera o podjęcie „pilnych działań naprawczych”, a od szefa CBA zażądał zmierzających do wyjaśnienia wykrytych nieprawidłowości, „w tym w szczególności ujawnionych mechanizmów korupcjogennych”.

Zapowiedział, że szczegółowe wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości zostaną przekazane opinii publicznej „niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska” ministra sprawiedliwości oraz informacji o działaniach podjętych przez premiera, wicepremiera i szefa CBA, co wymienione organy powinny uczynić w ciągu 14 dni od otrzymania pism.

Przypomniał że NIK bada funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości od kilku lat i „już trzykrotnie negatywnie” oceniła jego działania. Dodał, że po wcześniejszych kontrolach do planu pracy NIK wpisano kompleksową kontrolę FS.

Czego dotyczyła kontrola Funduszu Sprawiedliwości?

Kontrola rozpoczęta w czerwcu 2020 obejmowała 27 podmiotów, w tym dysponenta Funduszu – ministra sprawiedliwości, 14 organizacji pozarządowych, cztery uczelnie wyższe, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

Dotyczyła realizacji zadań dysponenta, prawidłowość i efektywność wykorzystania środków przez beneficjentów w dziedzinie pomocy postpenitencjarnej, pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwami i świadków oraz przeciwdziałania przestępczości. Objęła także działania promocyjne FS wśród potencjalnych beneficjentów. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2018 do zakończenia czynności kontrolnych, których terminy były różne w poszczególnych jednostkach.

Jędrzejczyk zapewnił, że „wbrew próbom zdyskredytowania wyników kontroli zanim zostaną one opublikowane” dokonywały jej doświadczone zespoły złożone z wieloletnich pracowników Izby, „będących ekspertami w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, prawa oraz procedury kontrolnej”.

Resort Ziobry odrzuca oskarżenia

Krótko po konferencji Najwyższej Izby Kontroli oświadczenie do Polskiej Agencji Prasowej wysłało ministerstwo sprawiedliwości. Przekonują, że działania Banasia są stricte polityczne i mają na celu ochronę jego samego oraz jego rodziny.

„Ministerstwo Sprawiedliwości ze spokojem czeka na opublikowanie raportu Najwyższej Izby Kontroli z działalności Funduszu Sprawiedliwości. Z ubolewaniem przyjmuje próby wykorzystania Funduszu w wewnętrznych rozgrywkach i dla ochrony partykularnych interesów prezesa NIK i jego syna” – oświadczył resort.

„Niespotykane w dotychczasowej działalności NIK są wystąpienia urzędników Izby, a wcześniej prezesa NIK i jego syna – ‚społecznego doradcy’ – którzy jeszcze przed opublikowaniem ostatecznego raportu z kontroli wydają ‚wyroki’ na temat działalności kontrolowanej instytucji. W opinii Ministerstwa Sprawiedliwości wszystkie te działania, nie mające precedensu w długoletniej historii NIK, mają bezpośredni związek z wnioskiem do Sejmu o uchylenie immunitetu prezesowi NIK w celu postawienia mu zarzutów w wyniku postępowania prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także z zarzutami postawionymi już jego synowi” – głosi oświadczenie.

Według MS Fundusz Sprawiedliwości to najczęściej i najbardziej skrupulatnie kontrolowana instytucja w Polsce. „Działa od lat w sposób całkowicie transparenty na podstawie jasnych, ściśle określonych przepisów, zawartych w ustawach i rozporządzeniach” – przekonuje ministerstwo.

W oświadczeniu zaznaczono, że o tym, jak działa Fundusz Sprawiedliwości i komu pomaga, świadczą fakty. „Fundusz w pełni realizuje swoje ustawowe cele i wbrew insynuacjom, jakoby ofiary przestępstw zostały bez pomocy, na taką pomoc Fundusz przekazał już w sumie kilkaset milionów złotych. Było to możliwe dzięki zwiększeniu – w porównaniu z okresem poprzednich rządów – ponad 50-krotnie kwot, które są przekazywane na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem” – czytamy w oświadczeniu.

Resort wskazał, że to dzięki Funduszowi powstała pierwsza w historii ogólnopolska sieć pomocy ze specjalną całodobową infolinią. „Działa już ok. 350 takich punktów – są prawie w każdym powiecie – a powstają następne. Zapewniają ofiarom i świadkom przestępstw szybką, nieodpłatną kompleksową i profesjonalną pomoc – prawną, psychologiczną, medyczną i rehabilitacyjną. To również wsparcie materialne dostosowane do konkretnych potrzeb” – wskazało ministerstwo.

Resort poinformował też, że Fundusz przekazał do prawie 150 szpitali w całej Polsce najnowocześniejszy sprzęt ratujący zdrowie i życie, za ponad 50 mln zł. Finansuje też budowę nowej kliniki „Budzik” dla dorosłych, w której będą wybudzani pacjenci w śpiączce. 25 mln zł przeznaczono na walkę z pandemią COVID-19. Wyposażono też strażaków w sprzęt ratunkowy za ponad 180 mln zł oraz kupiono kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Resort poinformował przy tym, że szczegółowe informacje o działalności Funduszu Sprawiedliwości są dostępne na stronie internetowej: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

12 KOMENTARZE

  1. „Resort” klepnął geszeft z respiratorami. I co? I nic, kasę wcięło, jakieś 200 milionów. Kolaboracja Bosaków&Berkowitzów też milczy…

  2. Niewinny jak pupcia niemowlaka pan Banaś, banasiuje ostro; ale coś się wydaje, że ostatecznie
    za „niewinność” może wylądować w pierdlu

  3. Warto przytoczyć opinię poprzednika który widać na zasadzie magdalenkowej umowy nie robienia sobie krzywdy, nie uruchomił działań przeciw ZZ. „Gdzie trafiały te pieniądze?*.. kontrole, które jeszcze ja przeprowadzałem: np. do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup systemów informatycznych**, które, jak sami dziennikarze zidentyfikowali, służą inwigilacji obywateli – dodawał Kwiatkowski.” PS * pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości
    ** Pegasus?

  4. Niektórych ludzi kompletnie nic nie rusza – choćby sam kaczyński wyszedł i powiedział „tak, kradniemy, mimo że obiecywaliśmy nie kraść”, to zaraz by go wzięli w obronę, że się przejęzyczył czy coś. Dlaczego? Pop co? Nikt nigdy nie doceni ich dzielnego oddania przegranej sprawie, nawet płatne trolle to zaledwie pionki. Fanatyzm niszczy, ale dużo łatwiej dostrzegać go gdzieś indziej, jak widać.

  5. Gdzie są te kamizelki odblaskowe??? Jeżdżę dużo po Polsce i jakoś nie widziałem uczniów szkół podstawowych w takich kamizelkach. Na tą okoliczność przesłuchałem wnuka, który powiedział że nic takiego w szkole mu nie dawali.

  6. Jak widać Polska rozkwita. Cóż za piękne czasy. Wszystko się wali, rząd się wali, chaos i bałagan, korupcja i kradzież na porządku dziennym, do tego maszerującą plandemia, nowy ład i ucisk które wkurzają ludzi, co się stanie, jak zaczną segregować ludzi to będzie koniec Polski wszystko eksploduje.

Comments are closed.