Grzegorz Braun, Jacek Wilk Źródło: Twitter/Konfederacja
Grzegorz Braun, Jacek Wilk Źródło: Twitter/Konfederacja
– Przestępczość się szerzy, ryba psuje się od głowy. Przestępstwa kodeksowe, groźby karalne i podżeganie do przestępstwa. Kto jest przez nas podejrzany o popełnianie tych przestępstw? Minister konstytucyjny, minister choroby i nagłej śmierci – Niedzielski – tymi słowami Grzegorz Braun rozpoczął konferencję Konfederacji ws. segregacji sanitarnej.

– Stąd zawiadomienie wpłynie do Prokuratury w dniu dzisiejszym. Art. 255 i art. 190 Kodeksu Karnego. Pan minister grozi i podżega – stwierdził Grzegorz Braun reprezentujący konserwatywne skrzydło Konfederacji.

– Podżega do popełnienia przestępstwa, które nazwijmy dyskryminacją. Segregacja bowiem, to dyskryminacja. Zgodnie z odpowiednim artykułem 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – wszyscy są wobec prawa równi – mówi Braun.

– A pan minister choroby i nagłej śmierci Niedzielski – chciałby dzielić Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych. Nie ma takich kategorii w naszej Konstytucji. Nie ma ich – chwała Bogu – jeszcze w naszym ustawodawstwie –
dodał.

Poseł braun powiedział, że „nie zmienią tego żadne bezprawne, nielegalne zarządzenia, których bezprawność stwierdziły na masową skalę sądy w Rzeczypospolitej, uchylając mandaty, grzywny, wyroki i tłumacząc i uzasadniając te uchylenia i uniewinnienia tym właśnie, że rozporządzenia, zarządzenia, dyrektywy wydawane w ostatnim półtoraroczu przez rząd Mateusza Morawieckiego pod pretekstem walki z mniemaną pandemią – te wszystkie działania nie miały podstawy prawnej”.

Michalkiewicz. The Movie

– W dniu wczorajszym minister Niedzielski publicznie – już nie w trybie przypuszczeń, nie w trybie rozważań perfidnych, podstępnych – ale w trybie już przesądzonej dyrektywy oznajmił, że pewne strefy, pewne miejsca, pewne części przestrzeni publicznej będą zastrzeżone dla określonej przez niego arbitralnie kategorii osób [zaszczepionych – red.] – mówił polityk.

– Otóż to jest właśnie przestępstwo – stwierdził Grzegorz Braun.

– […] o czym zawiadamiamy innego ministra […] Zbigniewa Ziobrę – poinformował polityk.

Opisywaliśmy projekt, który stał się dla Konfederacji powodem do złożenia zawiadomienia do prokuratury:

Segregacja sanitarna w Polsce. Nie zaszczepiłeś się? Odmówią Ci TEGO

Głos w sprawie zabrał również mec. Jacek Wilk – ekspert prawny Konfederacji i reprezentant jej wolnościowego skrzydła z partii KORWiN.

Polityk mówił o tym, że setki unieważnień wyroków, grzywien i mandatów pokazują, że obostrzenia „mają charakter nielegalny i bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie mogą obowiązywać”.

– Tymczasem to, co robi konsekwentnie to ministerstwo – właśnie choroby, ministerstwo chorych ludzi, nazywane „ministerstwem zdrowia” idzie dokładnie wbrew temu. W ogóle urzędnicy rządowi, w ogóle ministrowie konstytucyjni nie przejmują się tym, że kolejne wyroki jednoznacznie opisują ich działania jako po prostu nielegalne –
mówił Jacek Wilk.

– Dokładnie wbrew temu idą te wszystkie działania prowadzące do segregacji, do dyskryminacji, do wykluczania pewnych osób. Jest oczywiste, że to już zaczyna przybierać znamiona działań przestępczych –
dodał polityk.

Wilk dodaje, że „ten minister” idzie też „wbrew wiedzy medycznej, wiedzy naukowej, która już jest dostępna”. Mecenas stwierdził, że „osoby zaszczepione też przenoszą chorobę, też przenoszą wirusa, że też mogą zachorować”. Wilk podał tu przykład Izraela.

Mecenas stwierdził na koniec, że takim działaniom ministra Niedzielskiego „trzeba się stanowczo przeciwstawić”.

Cała konferencja: