Kolejny przykład jak PiS ugina się przed lobby LGBT

Geje, LGBT. Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay
Geje, LGBT. Obrazek ilustracyjny. Źródło: pixabay
Ochrona Polaków przed ideologią LGBT okazuje się, nie po raz pierwszy w wykonaniu rządu, czysto werbalna. Mocnym deklaracjom niektórych polityków towarzyszy rejterada w przypadku jakiejkolwiek konfrontacji.

Kiedy kilka samorządów zachowało się jak trzeba i przyjęło uchwały o ochronie rodzin przed tą niebezpieczną ideologią, środowisko LGBT przypuściło atak ze wsparciem zagranicy. Manipulowano przekazem o istnieniu „stref wolnych od LGBT”, zrywano współpracę pomiędzy bliźniaczymi miastami, uruchomiono nawet PE i KE.

Węgry odpowiedziały wprowadzeniem konkretnych zabezpieczeń ustawowych przed propagandą LGBT. W Polsce usiłowano nagonkę przeczekać. Kiedy Bruksela sięgnęła po szantaż finansowy, dochodzi do rejterady.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda rozesłał do samorządów list, w którym prosi je o „weryfikację tzw. uchwał anty-LGBT”. Mają przeanalizować tzw. uchwały anty-LGBT pod kątem dyskryminacji.

Tłumaczy, że chodzi tylko o „ewentualną modyfikację wspomnianych uchwał, a nie ich usunięcie”, ale wiadomo, że lobby LGBT i tak zinterpretuje ich treść po swojemu.

Buda napisał:

„Chciałbym Państwa poinformować, że wkrótce rozpoczną się formalne negocjacje z Komisją Europejską projektu Umowy Partnerstwa 2021-2027 – dokumentu, który definiuje strategię wykorzystania funduszy polityki spójności w Polsce. (…)

W tym kontekście chciałbym podkreślił konieczność przestrzegania zasad horyzontalnych wynikających z przepisów unijnych. Jedną z nich jest zasada zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność (zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), wiek lub orientację seksualną, podczas przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów.”

Z pisma wynika nawet, że „zasady horyzontalne” są zgodne z polską ustawą zasadniczą, a „każda uchwała czy stanowisko światopoglądowe przyjmowane przez organy stanowiące samorządów różnych szczebli musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją”.

I tak, dzięki naciskowi KE, ideologia LGBT zapuszcza coraz mocniej korzenie i okazuje się objęta swoistym „immunitetem” unijnym. Jej aktywiści triumfują…

Prenumerata NCZ! z prezentem

13 KOMENTARZE

  1. „zasady horyzontalne” są zgodne z polską ustawą zasadniczą, a „każda uchwała czy stanowisko światopoglądowe przyjmowane przez organy stanowiące samorządów różnych szczebli musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją”. – Nie ma takiej kategorii prawnej jak „zasady horyzontalne” i co więcej Konstytucja nie zna takiej kategorii jak „zasady horyzontalne”. Bełkot. Samorządowcy nie ulegajcie !!!

    • …samorządów różnych szczebli musi pozostawać w zgodzie z Konstytucją- ta buda, i tzw. opozycja, potrafi wywijać konstytucją wybiórczo, te wszystkie dałny i restrykcje, to są jak najbardziej zgodne z nie istniejącą- ale chyba istnieje- konstytucją światową, i wychodzi na to, jaki to mamy światowy rząd

  2. PiS ugina sie w tej, jak i w kilku innych zasadniczych kwestiach dlatego, ze nie ma zadnego wsparcia innych srodowisk politycznych. Wprost przeciwnie- atakowane jest bezpardonowo, bynajmniej nie tylko ze strony lewej czy liberalnej.

  3. Do samorządowców w Polsce: w związku z uchwałami Jewrosojuza, należy rozważyć zobowiązanie się burmistrzów do zrobienia loda lokalnym działaczom lpgt+-agdrtv.Uchwała taka będzie tylko formalnością,nikt nie będzie weryfikował czy burmistrzowie mają z tego przyjemność,więc spoko!Jest to zgodne z Zasadami Naczelnymi,Kartą NWO oraz Polską Prostytucją.

  4. Skoro PiS ugina się przed lobby LGBT, to dlaczego Konfa nie stanie na czele i przedstawi swojego stanowiska? Widocznie są kryptolgbt, skoro się nie sprzeciwiają, to znaczy że te lobby wspierają.

  5. Szmaty, szmaty, szmaty. Ja rozumiem, że można być biednym państwem ale dumnym ale być biednym i jeszcze szmatławym, to za dużo.

Comments are closed.