Baner pro-life - zdjęcie ilustracyjne. / foto: Flickr, Jordan Uhl, CC BY 2.0
Rada miejska Madrytu zatwierdziła we wtorek przepisy nakładające kary na podmioty organizujące protesty pod klinikami aborcyjnymi i prowadzące działania na rzecz odstąpienia kobiet od zamiaru usunięcia ciąży.

Zgodnie z nowym prawem, zatwierdzonym przez ugrupowania lewicowe i liberalne, instytucje i ruchy działające na rzecz zmiany decyzji kobiet planujących aborcję, mają być pozbawiane subsydiów z kasy miejskiej.

Karze mają podlegać też podmioty, które “podają nieprawdziwe informacje o zabiegu przerwania ciąży”.

Podczas debaty plenarnej członkowie lewicowej partii Mas Madrid, z której inicjatywy przyjęto nowe prawo, twierdzili, że przepisy te “stanowią ochronę i gwarancję dla kobiet zamierzających w wolności zrealizować przysługujące im prawo do aborcji”.

Michalkiewicz. The Movie

Głosujący przeciw nowym przepisom radni Partii Ludowej i Vox twierdzili tymczasem, że karanie osób myślących inaczej lub manifestujących swoją dezaprobatę wobec aborcji narusza prawo do wolności wypowiedzi.

Źródło: PAP