Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe. To efekt szalejącej inflacji

Adam Glapiński prezes NBP/Foto: PAP
Adam Glapiński prezes NBP/Foto: PAP
Czarny tydzień w sklep-niezalezna.pl
Czarny tydzień w sklep-niezalezna.pl
Przed podwyżką stóp procentowych wzbraniał się rękami i nogami, przekonywał, że inflacja jest jedynie przejściowa i zapowiadał, że jeśli do podwyżki dojdzie, to raczej nie teraz. Takie stanowisko, jeszcze wczoraj, przedstawiał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. W środę, 6 października Rada Polityki Pieniężnej poinformowała o podwyższeniu stóp procentowych.

Rada Polityki Pieniężnej w wydanym w środę komunikacie wskazała, że w gospodarce światowej trwa ożywienie aktywności gospodarczej. Zwrócono jednak uwagę, że obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost zachorowań na COVID-19 wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach, przyczynił się do osłabienia dynamiki aktywności w części gospodarek w trzecim kwartale br.

Rada podkreśliła, że ceny surowców na światowych rynkach – w szczególności gazu, ropy i części surowców rolnych – w ostatnim czasie znacznie wzrosły i są dużo wyższe niż przed rokiem.

„Wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniło się to w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach. Mimo to główne banki centralne utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów” – podkreślono.

Odnośnie sytuacji w Polsce, to Rada zaznaczyła, że jesteśmy świadkami trwającego ożywienia gospodarczego.

„W sierpniu wzrosła dynamika sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Jednocześnie ograniczenia podażowe na niektórych rynkach osłabiły nastroje w przemyśle. Chociaż przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest nadal nieco niższe niż przed pandemią, to sytuacja na rynku pracy poprawia się, co znajduje odzwierciedlenie w wyraźnym wzroście przeciętnych wynagrodzeń w tym sektorze. W najbliższych kwartałach oczekiwane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej, choć czynnikiem niepewności jest nadal wpływ jesiennej fali pandemii na gospodarkę” – dodano.

Szalejąca inflacja

Przypomniano, że zgodnie z szybkim szacunkiem GUS inflacja w Polsce wzrosła we wrześniu do 5,8 proc. w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6 proc.

Wyjaśniono, że podwyższona inflacja wynika przede wszystkim z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych na rynkach światowych, wcześniejszych podwyżek cen energii elektrycznej i opłat za wywóz śmieci oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. Zwrócono ponadto uwagę, że dodatnio na dynamikę inflacji oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych.

„Chociaż oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, to obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach. W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano” – wskazała w komunikacie Rada.

Dodano, że w takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego.

„Dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP (2,5 proc. plus minus 1 proc. – red.) w średnim okresie Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP” – podkreślono.

Rada dodała, że jednocześnie NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym oraz inne instrumenty przewidziane w założeniach polityki pieniężnej.

„Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych” – podsumowano.

Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu podwyższyła referencyjną stopę procentowe NBP do 0,50 proc. z 0,10 proc. w skali rocznej. Stopa lombardowa została podniesiona do 1,00 proc. z 0,50 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa została pozostawiona bez zmian i wynosi 0,00 proc. w skali rocznej; stopa redyskonta weksli podniesiona została do 0,51 proc. z 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli do 0,52 proc. z 0,12 proc. w skali rocznej.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5 proc. do 2,0 proc.

W 2020 roku Rada obniżyła trzykrotnie stopy procentowe na swoich posiedzeniach w marcu, kwietniu i maju. Ostatni raz RPP dokonała podwyżek stóp w maju 2012 roku. Wówczas stopa referencyjna wynosiła 4,75 proc.; lombardowa – 6,25 proc.; depozytowa – 3,25 proc.; redyskontowa weksli – 5,0 proc.

Źródło: PAP

14 KOMENTARZE

 1. Jeżeli społeczeństwo się nie przebudzi i nie przepędzi tych pisowskich pachołków NWO to zniszczą tym ekologizmem Polskę.

  Precz z plandemią, precz z sektą CO2, precz z konfidentami Klausa Schwaba !!!

  Won z Polski złodzieje i mordercy !!!

 2. W kontekście NWO i alternatywnych metod płatności, warto wspomnieć o wymianie towaru za towar, usługi za usługę, towaru za usługę lub usługi za towar.
  Dawno temu w Polsce działała taka praktyka na terenach wiejskich.
  Na przykład w przypadku pomocy przy wykopkach ziemniaków w ramach pomocy sąsiedzkiej pomocnicy otrzymywali od gospodarza ustaloną ilość ziemniaków.

  • Alternatywnie mogli także się umówić z gospodarzem, że za wykonanie pracy będą
   codzienne pobierali ustaloną ilości mleka otrzymywanego od krów hodowanych w tym gospodarstwie.
   (oczywiście przez określony czas)

 3. Inflacja nadal bęzie rosła, bo co to jest 0,5%. Gdyby NBP działał nie tylko zgodnie z prawem, czyli dbał o niską inflację (ustawowy obowiązek), ale i zgodnie z nauką, to utrzymywałby stopę na poziomie realnego wzrostu gosp. powiększonego o stopę inflacji. Dziś byłoby to 8-9% – wtedy inflacja by spadła do 2%. A tak mamy efekty rządów nieuków i gangsterów.

 4. Tłumaczenia RPP to oczywiście stek bzdur, najlepszą przyczyną inflacji jest „opłata za wywóz śmieci”.
  A o drukarkach rozgrzanych do czerwoności nawet się nie zająknęli.

 5. Inflacja jest wywoływana w świadomy sposób przez rządzących bo stanowi ukryty podatek od społeczeństwa…
  Rządzący doskonale o tym wiedzą ale śmiało sobie poczynają w swoich działaniach w tym zakresie ponieważ wiedza w zakresie ekonomii w społeczeństwie jest bardzo niska…a poza tym od 1945 roku komuna zrobiła swoje.

Comments are closed.