Dom do 70 m kw. bez formalności. Sejm zdecydował, co z wetem Senatu

Budowa domu. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Sejm odrzucił weto Senatu ws. ustawy znoszącej formalności związane z budową domu do 70 m kw. Nowe przepisy zakładają możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Teraz czas na ruch prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm nie zgodził się w czwartek na propozycję Senatu, by odrzucić ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tzw. ustawę o domu bez formalności.

Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 267 posłów, 178 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Dom do 70 m kw. bez pozwolenia. Dlaczego Senat chciał odrzucenia ustawy?

Wątpliwości senatorów budziło m.in. to, że do inwestycji można przystąpić bez kierownika budowy, po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Liczenie na to, że „chronicznie niedoinwestowany nadzór budowlany opanuje żywioł, który tą ustawą się wyzwoli jest kompletnie nieracjonalne” – przekonywali.

Wskazywano też m.in., że budowa domu bez odpowiednich kwalifikacji to ryzyko, że powstanie budynek zagrażający życiu mieszkańców.

Sejm odrzucił weto Senatu. Co się zmieni?

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana domem bez formalności, wprowadza możliwość budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw. bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, w procedurze tzw. zgłoszenia z projektem budowlanym. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewiduje się wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego typu obiektów w terminie 21 dni.

Budynki takie miałyby być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, ich obszar oddziaływania mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa – być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia miałyby być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa. Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw. Liczba projektowanych budynków nie mogłaby być większa niż jeden na każde 500 m kw. powierzchni działki, co ma gwarantować, że projektowana konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli.

Wprowadzone miałyby być ponadto uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia takiej budowy. Do budowy można by przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

Inwestor byłby obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dołączona dokumentacja jest kompletna.

Budowa domu wymagałaby zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rozszerzona miałaby być także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m kw. do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana miała być w ciągu 21 dni.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Tak ws. weta Senatu głosował Sejm.

Głosowanie Sejmu ws. domu bez pozwolenia.

5 KOMENTARZE

  1. W Rzymie miesza Mario Draghi — żyd, bankster od Goldman Sachs, dzisiaj we Rzymie, paralela do warszawskiego Maravitza.
    Dlatego Włosi mają też przekopane.

  2. Nielogiczne. Warunki zabudowy „dla tego typu obiektów” miałby być wydawane w ciągu 21 dni. Ale to właśnie warunki określają jaki typ obiektu można wznieść.

  3. A ja wolałbym aby obecna/nowa kwota wolna od podatku dotyczyła faktycznie wszystkich podatników, bo niektórzy z proponowanych zmian dostają tylko podwyżkę i żadnych bonusów. Podejrzewam że komuchom z pisu przeszkadzają zbyt liberalne formy prowadzenia działalności i chcą je de facto zlikwidować

  4. choćby mi zafundowali środki na budowę domu nie pobuduję się tutaj, zabieram na tira znajomego mat. budowlane, które kiedyś okazyjnie kupiłem i buduje w Słowacji

Comments are closed.