Sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku

Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Inflacja - MEM Źródło: Twitter
Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Inflacja - MEM Źródło: Twitter
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!
Jedwabne. Rekonstrukcja mordu - WYSYŁKA OD RĘKI!

58 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. 22 proc. pozytywnie ocenia ich kierunek, a 20 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z październikowego sondażu Kantar Public. Najbardziej pogorszyły się prognozy materialnych warunków życia.

W porównaniu do wyników otrzymanych we wrześniu, nastroje społeczne uległy nieznacznemu pogorszeniu. Wzrósł odsetek osób, które negatywnie oceniają kierunek biegu spraw (o 2 punkty procentowe).

W przypadku odsetka badanych pozytywnie oceniających sytuację w kraju odnotowano spadek (o 4 pkt. proc.). Natomiast procent osób niemających zdania na ten temat wzrósł o 2 pkt. proc.

Z październikowego sondażu wynika, że ponad połowa Polaków (62 proc.) jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym większość z nich (40 proc.) uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 22 proc. badanych.

Polacy pozytywnie nastawieni do kondycji polskiej gospodarki stanowią 28 proc. respondentów. Ich zdaniem polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego (26 proc.) lub dynamicznego (2 proc.) rozwoju. 10 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W stosunku do września zauważalny jest niewielki wzrost odsetka odpowiedzi negatywnych (o 2 pkt. proc.), w tym wzrost o 4 pkt. proc. przekonania o głębokim kryzysie. Spadł poziom wskazań, że gospodarka się rozwija (o 3 pkt. proc.).

Ponad jedna trzecia (37 proc.) ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. Prawie jedna piąta badanych (17 proc.) uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 15 proc. będzie to pewna poprawa, a według 2 proc. – nastąpi wyraźna poprawa. 38 proc. Polaków wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 11 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 27 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 8 proc. osób nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z września opinie Polaków uległy zmianie. Spadł odsetek przewidujących brak zmian (o 6 pkt. proc.), natomiast wzrost został odnotowany w przypadku odsetka osób posiadających pozytywne zdanie na ten temat (o 3 pkt. proc.).

Wzrósł też odsetek osób twierdzących, że nastąpi pogorszenie materialnych warunków życia (o 8 pkt. proc.). Odsetek badanych niemających zdania na ten temat wzrósł o 1 punkt procentowy.

Autorzy badania zwracają uwagę, że stopa bezrobocia w Polsce od ponad pięciu lat (od września 2016 r.) utrzymuje się na najniższym poziomie w ciągu ostatnich 25 lat. Jednakże – podkreślono – sytuacja związana z epidemią koronawirusa częściowo zmieniła sytuację na rynku pracy i możliwość znalezienia zatrudnienia.

55 proc. Polaków uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę, choć aż 50 proc. twierdzi, że pracę wprawdzie można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a tylko 5 proc. ocenia, że można – bez większych kłopotów – znaleźć dobrą pracę.

32 proc. Polaków pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 27 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 13 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z września opinie Polaków o rynku pracy uległy zmianie: o 5 punktów proc. spadł odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy, procent badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy zwiększył się o 3 punkty procentowe, natomiast odsetek badanych nieposiadających konkretnej opinii również wzrósł o 2 punkty procentowe.

„Październikowe nastroje społeczne znacząco pogorszyły się. Ocena biegu spraw w kraju, sytuacja gospodarcza, perspektywy zmian materialnych warunków życia ludzi w Polsce, a także możliwość znalezienia pracy są znacząco częściej postrzegane krytycznie niż pozytywnie. Są ku temu powody. Wskaźniki zachorowań na COVID biją kolejne rekordy, już ponad 5500 zachorowań dziennie. Dynamicznie wzrasta także inflacja przekładając się na coraz trudniejsze położenie materialne gospodarstw domowych. W portfelach szybko zaczyna brakować pieniędzy, a posiadaczom oszczędności niemal z dnia na dzień topnieją ich zasoby. Przed nami kolejne podwyżki gazu, energii elektrycznej – jednym słowem – wszystkiego. Ogólna sytuacja w kraju także nie napawa nadzieją – z jednej strony kryzys na wschodniej granicy, z drugiej – konflikt obecnego rządu z Unią Europejską i znikająca perspektywa uzyskania pomocowych środków finansowych. Te i zapewne inne czynniki ukształtowały wskaźniki nastrojów na poziomie niższym, niż miesiąc temu. Na razie nie widać przesłanek, żeby móc prognozować poprawę nastrojów w kolejnych miesiącach” – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Urszula Krassowska.

Badanie przeprowadzono 8-13 października 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej, metodą wywiadu bezpośredniego wspieranego komputerowo (CAPI). (PAP)

6 KOMENTARZE

 1. Jednocześnie w budowlance brak zwykłych pomocników, a znaleźć kogoś do opieki nad osobą obłożnie chorą (za dobre pieniądze) jest sporym wyzwaniem – prym wiodą Ukrainki, ale i tak są braki.
  Coś się zdrowo (znaczy niezdrowo) pieprzy.

 2. Lista zdrajców :
  Magdalena Adamowicz
  Bartosz Arłukoiwcz
  Marek Balt
  Marek Belka
  Robert Biedroń
  Jerzy Buzek
  Włodzimierz Cimoszewicz
  Jarosław Duda
  Tomasz Frankowski
  Andrzej Halicki
  Krzysztof Hetman
  Dauta Huebner
  Adam Jarubas
  Jarosław Kalinowski
  Ewa Kopacz
  Łukasz Kohut
  Janusz Lewandowski
  Bogusław Liberadzki
  Elżbieta Łukacijewska
  Leszek Miller
  Janina Ochojska
  Jan Olbrycht
  Radosław Sikorski
  Sylwia Spurek
  Róża Thun

 3. niestety pomagdalenkowe kliki polityczne nie przystają intelektualnie do wyzwań obecnych czasów. To nawet nie jest efektem działania targowicy. To jest efekt braku kręgosłupa moralnego i politycznego, brak planów i perspektywicznego myślenia i działania. Nieumiejętności kojarzenia faktów ekonomicznych i międzynarodowych. To jest efekt szkolenia Morawieckiego przez Klausa Schwaba i wprowadzania faszyzmu bolszewickiego z miską ryżu i terrorem zdrowotnym.

Comments are closed.