Resort Glińskiego dumny. Polska przyjęła definicję antysemityzmu IHRA. „Ważny i oczywisty punkt odniesienia”

Piotr Gliński. / foto: PAP/Jakub Kamiński
Piotr Gliński. / foto: PAP/Jakub Kamiński
REKLAMA
Na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kilkanaście dni temu pojawiło się oświadczenie mówiące o tym, że Polska uznała międzynarodową definicję antysemityzmu sformułowaną przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (IHRA).

Na stronach resortu kierowanego przez Piotra Glińskiego, w zakładce „Współpraca z zagranicą” można znaleźć „Oświadczenie w sprawie definicji IHRA”. Jak czytamy, „Polska jako członek Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) poparła w 2016 r. przyjęcie przez Sojusz roboczej prawnie niewiążącej definicji antysemityzmu”.

Dodano też, że nasz kraj uznał „roboczą prawnie niewiążącą definicję antysemityzmu IHRA za ważny i oczywisty punkt odniesienia w przeciwdziałaniu temu zjawisku”.

REKLAMA

Definicja ta została przyjęta 26 maja 2016 roku. „Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej” – czytamy w definicji IHRA.

Prenumerata NCZ! z książką GRATIS!

W oświadczeniu podkreślono, że „antysemityzm jest definiowany jako istotny problem na całym świecie”.

„Polskie społeczeństwo i władze państwowe są w sposób szczególny na niego wyczulone z oczywistych powodów historycznych – około trzech milionów polskich obywateli pochodzenia żydowskiego zostało wymordowanych w ramach wcielania w życie założeń zbrodniczej ideologii niemieckiego nazizmu. W tym kontekście Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w szczególny sposób traktuje pamięć o Zagładzie i edukację o niej prowadzoną w polskich muzeach i instytucjach pamięci – kluczowy element przeciwdziałania antysemityzmowi – i z dumą odnotowuje ich dorobek w tym obszarze” – przyznał resort Glińskiego.

„Ministerstwo jest od lat zaangażowane w działania o znacznie szerszym wymiarze, mającym na celu opiekę i badanie dziedzictwa polskich Żydów, które jest ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego” – zaznaczono.

Źródła: gov.pl/ holocaustremembrance.com

REKLAMA